Velkommen til Folkesundhedsdage 2018

Folkesundhedens vilkår udfordret.

Fornuft - Følelse - Fakta - Fake news

Menneskers sundhedspraksis skabes og udspiller sig i et krydsfelt mellem rationelle beslutninger og tro, overbevisning, følelse, miljø 
og muligheder, faktuel viden og fake news.
Sociale medier som Facebook, Twitter, blogs, Youtube mm. spiller en stigende rolle i sundhedsformidling og kommunikation og sker ofte i 
stærk konkurrence
med professionelt formidlet viden og kommunikation. Samtidigt stilles der store krav til borgerne om at træffe valg i forhold til
egen sundhed og være aktivt involveret.


Disse vilkår påvirker borgeren, den professionelle, systemet og det indbyrdes samspil:


Hvordan kan borgerne navigere i det komplekse felt af budskaber, information og tilbud?
Hvilke kompetencer behøver de?

Hvordan skal de professionelle kommunikere og samarbejde med borgerne, og hvordan skal de agere i folkesundhedsarbejdet nu og i fremtiden?
Hvordan kan sundhedssystemer geares til at imødekomme borgernes behov og sikre, at de handler ud fra den bedste viden?

Du kan stadig tilmelde dig.

Praktiske informationer.

Priser for deltagelse inkl. moms

Medlemmer af DSFF inkl. overnatning    4.950,00 kr.
Ikke medlemmer af DSFF inkl. overnatning    5.650,00 kr.
Medlemmer uden overnatning    4.550,00 kr.
Ikke medlemmer uden overnatning    5.250,00 kr. 

 

Enkeltværelse er standard.

Vil 2 personer dele værelse gives rabat pr. deltager 225 kr.

Organisationer med organisationsmedlemskab kan tilmelde 2 personer til medlemspris.

 

Sidste frist for afmelding er 20. juli 2018.

Ved afbud efter denne dato betales fuld pris, med mindre pladsen kan afsættes til anden side.

Hvis der ikke skal ændres ved faktureringen, kan en deltager - efter aftale med selskabets administration - gratis videregive sin plads til en anden.

Al kommunikation foregår pr. e-mail, hvorfor deltagerne skal sikre sig, at vi har en brugbar e-mailadresse.

Dansk Selskab for Folkesundhed - Folkesundhedsdage 2018