Komplekse interventioner i folkesundhedsarbejdet - hvordan griber vi det an

Prækonference - Nordisk Folkesundhedskonference 2017

Tirsdag, den 22. august 2017 kl. 13:00 - 17:30 - Aalborg Kongres & Kultur Center

Arrangør: Dansk Selskab for Folkesundhed
Både medlemmer og ikke-medlemmer af DSFF er velkomne til at deltage i prækonferencen.
 

 

Effektive interventioner inden for sundhedsfremme og forebyggelse er ofte flerstrengende og skal tilpasses lokale behov og ønsker i miljøer, som har forskellige kulturer, normer og ressourcer.

 

Det er i dette komplekse samspil, at folkesundhedsarbejdet skal planlægges, gennemføres og evalueres.

 

Både kontrollerede studier inspireret af et mere traditionelt ”RCT” design og alternative tilgange, inspireret af sociologiske og humanistiske forskningstraditioner, bygger på validerede videnskabelige metoder og principper, og har hver især svagheder og styrker.

 

Hvad karakteriserer dem, hvor er deres potentialer og begrænsninger, og hvordan kan der arbejdes med dem i et folkesundhedsperspektiv?

 

Deltagelse koster DKK 325,00 og betales med betalingskort under tilmeldingen.
Evt. gebyr til kortudsteder betales af deltageren øvrige betalingsomkostninger betales af arrangøren.

 

Der er lukket for tilmelding!

Dansk Selskab for Folkesundhed

Persondatapolitik