Velkommen til SSP-samrådets årsmøde 2018

Ungeprofil, Social Kapital, Selvkontrol, Sammenhængskraft, Social Pejling, Nytænkning i tværfagligt kommunalt samarbejde, Unge og IT-kriminalitet, Bandepakke, Gadeplan og psykisk syge, Retsplejelov, Håndtering af presse og medier, Relationer og dannelse, Nyt regeringsudspil om forebyggelse af Ungdomskriminalitet, politisk panel og debat, Netværk, fællesskab og kvalitativt socialt samvær.

 

Interesseret? Så slår SSP-samrådet kreds Sydsjælland og Lolland-Falster dørene op for årsmødet den 20.-22.marts 2018.

 

”Winds of Change”

I 1990 udgav ”Scorpions” sangen ”Winds of Change” som fik enorm betydning fra blot at være en sang til at blive en lille bid af verdenshistorien, idet den blev symbolet på Berlinmurens fald og senere Sovjetunionens sammenbrud.

 

Helt så dramatisk forventer vi ikke årsmødet udvikler sig, men forandringens milde vinde vil alligevel være synlige ved årets arrangement.

 

Først og fremmest har vi i kreds Sydsjælland og Lolland-Falster valgt at udfordre traditionen og skifte den velkendte Vingsted base ud med nye rammer på Hotel Nyborg Strand. Her er det muligt, at samle alle årsmødets deltagere under samme tag og give rum til at styrke det nationale SSP netværk - også i de mere uformelle rammer. Hotel Nyborg Strand byder på rigtig spændende muligheder for udfoldelse af både faglighed og socialt samvær og vi glæder os derfor til den første ”trykprøvning” af matriklen.

 

Derudover blæses der på årets generalforsamling til valg af ny formand for SSP-samrådet, idet Jørgen efter mange års fremragende indsats, har valgt at give familien mere tid.

 

”Tanker bag årsmødet 2018”

Efter seneste flotte årsmøde fra kreds Østjylland med fokus på den hårde kerne, har vi valgt at årsmødet 2018 skal præges af - og afspejle den store diversitet og de mangeartede opgaver vi har i vores SSP-verden. Social Kapital og Sammenhængskraft vil være de gennemgående begreber til at belyse dette. Med brug af nogle termer fra vores SSP-værktøjskasse, vil vi have fokus på både proaktive, reaktive og operationelle indslag, oplæg og drøftelser, der alle hører under den kriminalitets- og risikoadfærdsforebyggende paraply.

Vi ønsker et årsmøde, der skaber rum for ny viden, inspiration, nysgerrighed og netværk – både i kraft af oplæg og workshops – men også via dialog i de mere uformelle rammer.

 

Vi glæder os til at tage imod jer!

Kreds Sydsjælland og Lolland-Falster

Hotel Nyborg Strand - Havnevej 24 - 5800 - Nyborg