Videndelingsseminar om åben skole - København den 19. april 2017

Kom og bliv inspireret til arbejdet med åben skole. I det forgangne år har 19 kommuner arbejdet målrettet med at udvikle, afprøve og evaluere åben skole samarbejder med så forskelligrettede aktører som foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder. De erfaringer skal videndeles, og derfor vil vi gerne invitere alle med interesse for den åbne skole til et arrangement, hvor du vil blive præsenteret for og få mulighed for at drøftekonkrete samarbejder, de forskellige aktørers rolle, læring, udfordringer og perspektiver og meget mere.

First Hotel Copenhagen - Molestien 11 - 2450 - København SV - 36 15 51 40
Persondatapolitik