Temadag om Børnesundhedsprofilen den 30. september 2013

Børnesundhedsprofilen er skrevet af en forskergruppe på Statens Institut for Folkesundhed og bygger på sundhedsplejerskers journaler fra 11 kommuner i Region Hovedstaden.

 

Børnesundhedsprofilen er et godt redskab til planlægningen af den kommunale indsats overfor børn og til brug for regionens børneafdelinger.

 

På temadagen vil oplæggene tage udgangspunkt i resultaterne fra arbejdet med børnesundhedsprofilen.

 

Temadagen henvender sig til sundhedspersonale i kommunerne, almen praksis og personale på børneafdelingerne på regionens hospitaler.

 

Til de praktiserende læger: Der er ansøgt om tilskud fra efteruddannelsesfonden.

Region Hovedstaden - Kongens Vænge 2 - 3400 - Hillerød - Tlf.: 3866 6066 - Email dorthe.boedker@regionh.dk

Persondatapolitik