Välkommen till Life Science stafetten i Uppsala 1 februari 2017

 

Tema: Samverkan leder till positiva trender och ökad innovationsförmåga för svensk Life Science

Syfte: Förbättra förutsättningarna för svensk Life Science

När: 1 februari 2016 9:00-16:00

Var: SciLifeLab, BMC Ingång C11, Husargatan 3, Uppsala. Mötesrum”Trippelrummet” (E10:1307-1309).

 

Agenda

 

9:00-9:15 Inledning – en återblick från Life Science stafetten 2015

En återblick och reflektion av 3 träffarna i Stockholm, Lund och Mölndal. Vilka åtgärder har vi jobbat vidare med, vad har hänt och vad har vi kunnat påverka samt vad lämnar vi över.

 

Bo Olsson, Director Innovation & Science, IKEM

 

9:15-10:15 Samverkan en av nycklarna till framgång för Uppsala Life Science

STUNS samlar och stärker Uppsalas innovationskluster - Christina Frimodig, VD, STUNS

 

Internationellt konkurrenskraftig infrastruktur för life science, - Cecilia Nilsson, samverkansledare life science och hälsa, UU Innovation och SciLifeLab

 

Två aktuella exempel på framgångsrik samverkan:

GE och BioProcess Innovation Hub, så förblir Sverige världsledande inom produktion av biologiska läkemedel genom öppen innovation och samverkan - Kristin Hellman, projektledare Uppsala BIO

Kontigo Care – verifiering av en innovativ produkt inom vård och omsorg i kommunal regi - Yvonne Näsström, Näringslivsdirektör, Uppsala kommun

 

Uppsala Innovation Centre (UIC), företagsinkubator som genom samverkan blivit världens tionde bästa.

Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre

 

10:15 -10:45 Kliniska studier Sverige – en nationell infrastruktur för kliniska studier

I den nationella satsningen Kliniska Studier Sverige samarbetar Vetenskapsrådet och de sex hälso- och sjukvårdsregionerna för att skapa bättre förutsättningar för kliniska studier. Arbetet guidas av en kommitté med representanter för akademi, sjukvård och industri. Hur fortskrider samarbetet- på nationell och regional nivå.

 

Kaj Stenlöf, chef för Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Patric Amcoff, nodföreståndare Forum Uppsala-Örebro

 

10:45 – 11:00 Paus

 

11:00-11:30 Uppföljning av Life Science utredaren

Positiva trender inom Life Science. Hur, varför har det skett en förändring? Investeringar från 1,5 till 10 miljarder per år. Hur ser framtiden ut?

 

Anders Lönnberg, Regeringens samordnare för Life Science

 

11:30 – 12:00 E-hälsomyndigheten – framtida påverkan på vården och patienten

Regeringens vision är tydlig – Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Vad är status och vilken påverkan har och kommer e-hälsan ha på vården och patienten i framtiden?

 

Tomas Lithner, Avdelningschef e-hälsotjänster, E-hälsomyndigheten

 

12:00-13:00 Lunch

 

 

13:00 – 13:30 European Health Consumer Index

Ett index som öppet jämför vårdsystemens prestanda som ett verktyg att förbättra från ett patientperspektiv. Vi jämför Sverige med övriga länder i Europa. Vad kan vi lära oss?

 

Arne Björnberg, Chairman, Health Consumer Powerhouse, Ltd

 

13:30-16:00 Workshop

En workshop kring relevanta teman för en förbättrad vård och omsorg. Innovation sker i samverkan. Tillsammans identifierar vi behov, skapar idéer och en gemensam syn för prioriterade utvecklingsområden.

 

Gittan Schiöld, Senior konsult, Googol (innovationspartner till IKEM)

SciLifeLab, BMC Ingång C11, Husargatan 3, Uppsala. Mötesrum”Trippelrummet” (E10:1307-1309