Læse- og skriveteknologi og didaktik

Oplægget vil handle om læse- og skriveteknologi i undervisningen. Der vil særligt være fokus på didaktik og strategiudvikling, og oplægget vil indeholde flere konkrete eksempler fra praksis.

Oplægget varer ca. 45 minutter. Derefter vil der være mulighed for at sende spørgsmål og kommentarer til Mikael Stensgaard Nielsen, Konsulent, Kompetencecenter for Læsning i Aarhus og Frederik Papo, elev i 9 klasse. Viby skole, Aarhus, hvorefter de vil besvare deltagernes spørgsmål og reflektere over deltagernes kommentarer.

 

Målgruppen for webinaret

Fagpersoner, der arbejder med læse- og skriveteknologi i undervisningen af ordblinde elever, studerende og kursister.

Du kan logge på kl. 13.45 for afklaring af tekniske spørgsmål og/eller teknisk opsætning.