Mini-konference om motivation, styring og leverancen af offentlig velfærd

Det siges, at tillid er godt, men at kontrol er bedre. Men forskningen peger på, at det ikke gælder alle former for kontrol. Mange ansatte har en stærk motivation til at levere gode offentlige ydelser, men de kan miste motivation, hvis de oplever, at regler og økonomiske incitamenter ikke understøtter deres arbejde. På den anden side er blind tillid til de offentligt ansatte heller ikke vejen frem.  Styring og regler skal nemlig i høj grad vurderes på om de faktisk skaber bedre offentlige ydelser, og ikke kun på hvordan ansatte i den offentlige sektor selv oplever det. På denne konference formidles en række forskningsresultater, der adresserer disse spørgsmål.


Disse spørgsmål er imidlertid ikke kun af forskningsmæssig relevans – det er i høj grad også spørgsmål med en stor samfundsmæssig aktualitet. Forårets konflikt på skoleområdet står mellem lærerne der er havnet i en konflikt for at undgå mere kontrol med deres arbejdstid, men samtidigt ses skolen af Økonomi- og indenrigsministeren som det første stop i den længe bebudede tillidsreform, og som et første stop inden projektet rulles ud til flere af velfærdssamfundets kernetropper.


Key-note speaker er Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager, som ved en række lejligheder har markeret sig på synspunkter omkring graden af tillid og kontrol i den offentlige styring.


Den akademiske key-note speaker på konferencen er Ken Meier, fra Texas A&M University. Ken Meier har stået i spidsen for forvaltningsforskningen i, hvad der skaber bedre offentlige ydelser særligt på skoleområdet, og han har i en årrække været redaktør på tidsskriftet Journal of Public Administration Research and Theory (JPART).

 

Konferencen formidler forskningsresultater fra forskningsprojektet: ´Public Service Motivation – Concept, causes and consequences’. Projektet har været ettværinstitutionelt samarbejde mellem Århus Universitet, KORA, Københavns Universitet og CBS. Forskningsprojeket har været finansieret af FSE – forskningsrådet for Samfund og Erhverv i perioden 2009-2013.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencen arrangeres af CBS Public-Private Platform og deltagelse er gratis

Adressen er Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.

Lokale: DSC033

Workshops afholdes i DSØ020/D1V023/DSØ065/D1V108/D1V020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copenhagen Business School (CBS) - Solbjerg Plads 3 - 2000 Frederiksberg - Denmark - Tel +45 3815 3815 - www.cbs.dk

Persondatapolitik