Mere Menneske - Mindre System?

Vil DU være med til at skabe VORES velfærdssamfund? 
- 27. august 2014 i Aarhus


Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej” K.E. Løgstrup, Den Etiske Fordring

Samarbejde mellem mennesker og systemer beriger og udfordrer os alle.
- Uanset om det er offentlige strukturer, fagproffessionelle, den enkelte borger og deres pårørende, familie og venner.

Konferencen er målrettet dig, som er nysgerrig på, hvordan vi sammen skaber stærke relationer mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle. Du er sandsynligvis offentlig leder, offentlig medarbejder, politiker eller fra en vidensinstitution, organisation, medie eller bruger- og pårørendeorganisation. Du har interesse for at bidrage til og undersøge:

- Hvornår bygger vi stærke og udbytterige relationer i vores velfærdssamfund?
- Hvornår skabes den gode relation mellem borgere, pårørende og fagprofessionelle?
- Hvem er systemet? Hvad binder os sammen? Hvad drømmer vi egentlig om? Hvordan får vi det til at ske?

Deltag i den åbne dialog i juli og august og sæt en dag af til at blive bedre rustet til at håndtere nogle af de udfordringer, vi sammen skal løse for at fremtidssikre vores velfærdssamfund.

Vi skaber konferencen sammen
Du har nogle af spørgsmålene og nogle af svarene – sammen finder vi en ny vej på konferencen

Vi stiller skarpt på
- systemer der både er myndighed og som ”ofte kan lindre, altid trøste og stundom helbrede”
- de udfordringer der nogle gange opstår, når mennesker får brug for hjælp

Konferencen består både af oplæg, debat, workshops med specialister og inspirationsbasar med videnspersoner. Du får massiv viden og handlingsideer med hjem.

Se det foreløbige program og tilmeld dig konferencen, hvis du vil være sikker på at være med, når vi sammen tager hul på fremtidens velfærd i et medmenneskeligt perspektiv. Der er plads til 350 deltagere på konferencen.

 
 
Arrangører: