Hent program som PDF

Program - Mere Menneske - Mindre System?

27. aug. 2014

09
00

Tjek ind og morgenmad

09
30

Velkomst - Skal vi have Mere Menneske - Mindre System?

v. Jette Skive, Rådmand & Anders Kühnau, Regionsrådsmedlem samt Troels Mylenberg, moderator


Troels Mylenberg er moderator på dagen og garant for ...

Læs mere

09
40

At fare vel - fremtidens velfærdssamfund

Velfærd betyder at fare vel gennem livet. Derfor skal vi væk fra at forstå og måle velfærd ud fra det offentlige udgiftsniveau eller antallet af minutter hjemmehjælpen kommer forbi. Vi skal definere velfærd som gode liv for borgerne og sigte efter den forskel vi kan, skal og vil gøre for mennesker omkring os.

Morten Hyllegaard, Direktør for Mandag Morgen Velfærd

10
00

Vores magtesløshed lever og har det godt. Hvordan lever vi med den?

Preben Kok, sogne- og sygehuspræst ved Engum Sogn og Vejle Sygehus.

10
20

Eksperterne mødes...

Eksperterne er i dialog og anerkender den kompleksitet vi indgår i.

10
30

Pause

10
50

Mere Menneske - Mindre System?

v. Troels Mylenberg

10
55

Hvad gør Rasmus Klump når gruppen farer vild?

Innovation kræver både benhård systematik og kreativ ideudvikling – hvordan finder vi den rette balance?
Annemette Digmann, Innovationschef i Region Midtjylland

11
15

Samtale med direktøren for det kærlige system

Troels Mylenberg og Hosea Dutschke, direktør for magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, sætter os på medhør - i en kærlig samtale.

11
35

Hvordan måler vi det gode liv?

- Hvilken retning har den globale dialog og debat?
- Hvad måler vi på og hvorfor måler vi?
- Måler vi på det, der betyder noget og hvad gør vi med de resultater vi får?
- Konkrete erfaringer med udgangspunkt i Dragør regnskabet, som berører pårørendeområdet, sociale fællesskaber, medborgerskab og frivillighed på samfunds- og borger niveau.
- Hvordan navigerer vi som mennesker i systemer?

Meik Wiking, Direktør for Institut for Lykkeforskning

11
55

ViVi

Vi kobler VI-sionerne med VI-rkeligheden.

Panel af borgere

12
15

Frokost

13
15

Inspirationsbasar

Vi er allerede godt på vej med at skabe stærke relationer i det danske samfund. Den erfaring og viden skal vi dele med hinanden. Det handler om nysgerrighed, berigelse, stolthed, inspiration og at gå på rov hos hinanden.

13
55

Pause

14
10

Workshop 1: Kom ud af komfortzonen – og sikkert tilbage!

Hvad gør du, når du bliver udfordret på din opgaveløsning og bliver tvunget til at arbejde på kryds og tværs af de eksisterende systemer?

I denne workshop vil deltagerne – efter et kort oplæg – bidrage til at beskrive de nødvendige innovationskompetencer.
Herefter drøfter vi hvordan vi tilegner os denne nye viden og – ikke mindst – hvad vi skal aflære for at kunne tilegne os nyt.

Annemette Digmann, Innovationschef i Region Midtjylland.

Workshop 2: Borgeren som samarbejdspartner. En nødvendig ide, men har den gode rammer?

Vi snakker inddragelse af borgeren og patienten som aldrig før. Men inden det bliver til virkelighed må vi gøre os klart hvilke forhindringer vi er oppe imod.
Hvilken logik styrer og retningssætter sundhedsvæsnets hverdag og er det en vej der styrker individuel behandling af borgeren?
Erik Riiskjær tager os på en rejse, hvor samfundstænkning og systemopfattelse bliver sat i perspektiv og ukritisk tilgang til evalueringer og syringsredskaber giver stof til eftertanke.

Erik Riiskjær, forfatter og Chefkonsulent, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Workshop 3: Sundhed og lykke

Er der en sammenhæng mellem lykke og sundhed?

Hvis lykkelige personer er sundere, hvad er så årsag og hvad er effekt? Vi vil se på hvordan man i praksis kan øge trivslen, tilfredsheden med livet og lykkeniveauet blandt borgere og hvordan man indarbejder lykke i sundhedsstrategier.

Meik Wiking, Direktør for Institut for Lykkeforskning og Ulla Kusk, tidl. Sundheds- og omsorgschef i Dragør Kommune (nu afdelingschef i Albertslund Kommune)

Workshop 4: Hvad gør det ved os, når vores faglige identitet rystes, i mødet med mennesker, der gerne vil høres?

Hvornår opstår det optimale møde mellem mennesker -personligt og professionelt?
Hvordan får vi de væsentlige parametre til at understøtte vores intentioner?

Lisbeth Kallestrup, Centerchef Aarhus Universitetshospital.

Workshop 5: Hvordan styrker vi handlingskapaciteten og samskabelsen mellem systemet og menneskene?

Kan social kapital bidrage til at give mere samproduktion?

På workshoppen udfordrer vi hinanden på, hvad der er fremmende for høj handlingskapacitet hos den enkelte og høj samskabelse om velfærdsopgaverne.
Hvornår og hvordan giver systemet bedst plads til mennesket - og hvordan arbejder systemet med begreber som relationer og tillid i en faglig verden?

Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef og Kim Lee, Arbejdsmiljø- og sundhedskonsulent, begge fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune.

Workshop 6: Kan designmetoder engagere mennesker i fælles socialt arbejde?

Mette Mikkelsen og Jesper Wiese deler ud af erfaringer der bl.a handler om at engagere mennesker i et fællesskab omkring nogen af Danmarks svageste borgere på Skansebakken i Vejle.
Et projekt som fik KL`s Innovationspris i 2013

Workshoppen inddrager deltagerne og giver konkrete eksempler på designtænkning i praksis – en metode til at skabe forandring i komplekse systemer og stiller spørgsmålet. Kan man designe relationer?

Mette Mikkelsen, prorektor, Designskolen Kolding & Jesper Wiese, centerleder, Skansebakken, Vejle Kommune

Workshop 7: Working Together

This workshop will explore how in England personalisation and co production has led to a new relationship of partnership between vulnerable people and those who care for them. We will look at how this works at an individual level with the person’s circle of support. It will look at how it happens at an organisational level to take services forward together with clients. It will also look at how we can design systems that deliver services that matter to people.

Info om Nicola Youern og organisationen YOU
http://lifeyouwant.org.uk/

Nicola Youern, Chief Executive of YOU

OBS! Workshoppen foregår på engelsk.

Workshop 8: Velfærden er under forandring – hvad betyder det for dig?

Det offentliges opgaver ændrer sig fra at levere afmålte ydelser og services til at facilitere løsninger, hvor borgerne selv spiller en hovedrolle. Når velfærden ikke længere er lig den faglighed, der findes hos medarbejderne, men derimod den forskel, vi skaber sammen med borgerne, så stiller det helt nye krav til medarbejderne – og til borgerne. I denne workshop giver vi dig en forståelse af udviklingen af velfærden og sætter konkrete billeder på tre nye medarbejderroller – ressourcedetektoren, medbyggeren og oversætteren – og hvad de betyder for relationen mellem borger og medarbejder.

Morten Hyllegaard, Direktør for Mandag Morgen Velfærd & Mads Espersen, projektleder på Mandag Morgen Velfærd

15
30

Pause

16
00

Nåååh, du har da vist fået Dukkha?

Ensomhed er en megatrend. Vi kan ikke undgå den, men vi kan undgå alle dens dårligdomme ved at investere i det, der i fremtiden bliver bedre end en hvilken som helst pensionsopsparing - livslang træning og forpligtende fællesskaber.

Anne Skare, fremtidsforsker og direktør i Future Navigator

16
40

ViVi - konferencen rundes af

Troels Mylenberg

17
00