Rammebetingelser for idrætsfaciliteter

Arena Randers den 26. oktober 2017 

 

 

Hi og Danske Sportsfaciliteters Brancheforening udbyder i fællesskab en temadag med fokus på idrætsfaciliteternes rammebetingelser.

Vi ser på de rammer som Kommunalfuldmagt, SKAT og Folkeoplysningsloven tilsammen sætter for drift og udvikling af idrætsfaciliteterne og dermed også for udvikling af idræt i Danmark. Dagens program vil give plads til debat og erfaringsudveksling.

  

 Tilmeldingsfristen er forlænget til den 23. oktober 2017 kl. 16:00

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Toldboden 3, 2. sal D, 18 - 8800 Viborg

E-mail: events@sportsfaciliteter.dk - tlf: +45 70 70 10 54