Efteruddannelseskursus: Risikovurdering af forurenede grunde

Afholdelsessted: DTU.

  

Kursusdato og sted 
Onsdag den 11. januar 2017 til fredag den 13. januar 2017 i Mødecentret på DTU, bygning 101A, lokale S01. 

Tilmeldingsfrist
Onsdag den 21. december 2016

Forplejning
Kurset er inkl. frokost og te/kaffe alle dage samt kursusmiddag torsdag den 12. januar 2017 kl 18.00 – 21.00.

Overnatning
Har du behov for overnatning i forbindelse med kurset, kan vi anbefale Hotel Scandic Eremitage, www.scandichotels.dk/eremitage, i Lyngby Centrum.
Overnatning bookes på telefon 4588 7700. Bemærk at overnatningen ikke er indeholdt i kursusafgiften og bookning foretages direkte til hotellet. Henviser du til DTU, gives en rabat.
Et alternativ er Hotel Fortunen, www.fortunen.dk, der bookes på telefon 4587 0073.

Materialer
Alle deltagere vil få en kursusmappe og en USB pen, der bl.a. vil indeholde alle PowerPoint præsentationer og relevante noter.

 

Kursusplan

Onsdag

 

Risikovurdering af forurenede grunde

– introduktion

Kilder til forurening – typer og stoffer

Transport og udvaskning af opløste stoffer

Transport og opløsning af fri fase (DNAP, LNAPL)

Sorption af organiske stoffer i jord og grundvand

Jordkemi for tungmetaller

Transport af mobile metaller (krom og arsen)

Risikovurdering af en forureningskilde

 

Torsdag

Redoxforhold i dybere jordlag og grundvand

Naturlig nedbrydning af benzinstoffer og chlorerede opløsningsmidler

Dokumentation af naturlig nedbrydning i grundvand

GrundRisk - Risikovurderingsmodel for grundvand

Eksempel på risikovurdering af en forurenet grund

 

Fredag

Forureningsflux, koncepter og undersøgelser

Risikovurdering af organiske stoffer i forhold til grundvand

Gastransport i den umættede zone

 

Nedbrydning af gasser

Risikovurdering - arealanvendelse, koncepter og grænseværdier

 

Alle emner vil være krydret med eksempler fra forskningsprojekter og erfaringer fra ind- og udland. Der vil være indlagte regneopgaver og gruppearbejde.

Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen

DTU Efteruddannelse

DTU - Bygning 101A, lokale S01, Mødecenter, Anker Egelundsvej 1 - 2800 - Kgs. Lyngby - 45252172

Persondatapolitik