SvendborgMentaliteten

Så er vi klar med en ny sæson i SvendborgMentaliteten!I denne sæson vil der blive afholdt tre workshops, og indholdet vil være relevant, uanset om du har deltaget før eller deltager for første gang.

 

Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved Team Danmark, i spidsen, har forskning og teori bevæget sig fra et ensidigt fokus på talentets mentale færdigheder og læringsmiljøets egenskaber til et holistisk økologisk synspunkt. Med udgangspunkt i Kristoffer Henriksens forskning i skandinaviske talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, fremhæves hele miljøets struktur og sammenhængskraften i indsatsen imellem udøvere, forældre, skole, klub og kommune. Disse verdensklasse miljøer er kendetegnet ved en stærk kultur, hvor den mentale udvikling ligger i de daglige rutiner, i stedet for at være noget, som en udefra kommende konsulent præsenterer på et par timer hver måned, fravristet miljøets hverdag.


I flere år har elitekommunerne haft sportspsykologiske indsatser, hvor udøverne har haft en håndfuld workshops om året og trænerne ligeså. Implementeringen i dagligdagen og opfølgning har være mangelfuld. I Svendborg Kommune vil vi mere end dette. Vi vil opbygge en kultur, en mentalitet, der gennemsyrer hele Svendborg, baseret på anbefalingerne fra forskningen og Talent-Huset:

 

Helhed – Fokus på talenternes samlede miljø

Vi vil skabe det stærke talentudviklingsmiljø, som er kendetegnet ved samarbejde og fælles retning. Et talentudviklingsmiljø, hvor der er fokus på at udvikle mennesker og relationer, ikke kun atleter.

 

Udvikling – Fokus på den langsigtede udvikling

Vi vil lægge vægt på færdigheder, som skal bruges til at holde motivationen igennem mange år med skole og sport, overgange til højere niveauer og generel mental robusthed.

 

Samarbejde – Fokus på kommunikation

Vi vil arbejde systematisk med at skabe en fælles retning for talentudviklingen og en kommunikationsstruktur imellem familie, skole og sport, hvor der er forståelse for og afklaring af rollefordelingen og tilgangen.

 

Engagement – Fokus på ressourcepersonerne

Vi vil bidrage til at forældre, lærere, trænere og ledere er motiverede og inspirerede til at engagere sig i det daglige talentudviklingsarbejde, på en måde, som giver energi til udøverne og miljøet som helhed.

 

Trivsel – Fokus på et meningsfyldt liv

Vi vil fokusere på, at alle personer i talentudviklingsmiljøet trives i deres liv og klædes på til, at håndtere hverdagen, så den er meningsfyldt, også i pressede tider.

 

Formål

Formålet med denne workshop er, at bevidstgøre og italesætte de grundlæggende værdier, der kendetegner et verdensklasse talentudviklingsmiljø set ud fra de forskellige agenters perspektiver.

Opgaven efterfølgende er, at samtlige kontekster (skole, klub, familie) skal skabe og forstærke deres værdisæt så ofte som muligt.

  

Programmet for hver workshop er opdelt således:

Kl.13.00 – 14.30: Sportsklasserne

Kl.14.30 – 16.00: Skolepersonale 
Kl.16.30 – 18.00: Talentcenter udøvere, sportsakademielever og udøvere fra klubber

Kl.18.15 – 19.45: Forældre og trænere til alle målgrupper

 


Kommende workshops:

Tirsdag, den 14. november 2017
Tirsdag, den 6 februar 2018

 

 

Ansvarlig sportspsykologisk konsulent

Nicklas Pyrdol. Cand. Scient. Idræt med speciale i sportspsykologi og efteruddannet i eksistentiel fænomenologi. Nicklas er ekstern konsulent ved Team Danmark og er ekstern lektor ved Syddansk Universitet på kandidatuddannelsen i Konkurrence- og elitesport, hvor han underviser i sportspsykologi og talentudvikling. Nicklas har flere års erfaring som privatpraktiserende sportspsykologisk konsulent, hvor han har arbejdet med udvikling og eksekvering af sportspsykologiske indsatser i elitekommuner og forbund. Nicklas har, ved siden af sine egne virksomheder, sine primære engagementer i Esbjerg kommune og ved DBU, som sportspsykologisk konsulent for U16 herre landsholdet.