SvendborgMentaliteten

Så er vi klar med endnu en workshop i SvendborgMentaliteten. Temaet denne gang er Busting the myths!

 

Formålet med workshoppen er, at aflive nogle af de sejlivede myter, der eksisterer indenfor sportspsykologien. Vi har alle sammen fortalt historier omkring de udvalgte få som toppræsterer, som måske i virkeligheden ikke helt holder stik. Hvis vi går rundt og er overbeviste om, at toppræstationer kun kan ske ved fuld selvtillid, positiv tænkning og fuld motivation, så sættes en grænse for hvor ofte og i hvor høj grad toppræstationer opnås. Målet er dermed at få manet begrænsende overbevisninger til jorden og i stedet fortælle opløftende historier og skabe et fælles sprog omkring, hvad det i virkeligheden kræver at toppræstere, når det virkelig gælder. 

 

Ansvarlig sportspsykologisk konsulent:

Adam Blicher Cand. Scient Psyk med speciale i sportspsykologi og en SENMC MasterCoach Uddannelse. Adam er en del af Team Danmarks Udviklingsnetværk for Sportspsykologisk Konsulenter. Adam har igennem de sidste 7 år arbejdet med atleter nationalt og internationalt før, under og efter konkurrencer med henblik på at øge deres kvalitet i hverdagen og samtidig hjælpe dem med at præstere, når de ønsker det allermest til internationale mesterskaber. 

 

Programmet for hver workshop er opdelt således:

Kl.13.00 – 14.30: Sportsklasserne

Kl.14.30 – 16.00: Skolepersonale 
Kl.16.30 – 18.00: Talentcenter udøvere, sportsakademielever og udøvere fra klubber

Kl.18.15 – 19.45: Forældre og trænere til alle målgrupper

 


Næste workshop:

Tirsdag, den 6. februar 2018

 

 

Baggrund for SvendborgMentaliteten 

Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved Team Danmark, i spidsen, har forskning og teori bevæget sig fra et ensidigt fokus på talentets mentale færdigheder og læringsmiljøets egenskaber til et holistisk økologisk synspunkt. Med udgangspunkt i Kristoffer Henriksens forskning i skandinaviske talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, fremhæves hele miljøets struktur og sammenhængskraften i indsatsen imellem udøvere, forældre, skole, klub og kommune. Disse verdensklasse miljøer er kendetegnet ved en stærk kultur, hvor den mentale udvikling ligger i de daglige rutiner, i stedet for at være noget, som en udefra kommende konsulent præsenterer på et par timer hver måned.


I flere år har elitekommunerne haft sportspsykologiske indsatser, hvor udøverne har haft en håndfuld workshops om året og trænerne ligeså. Implementeringen i dagligdagen og opfølgning har været mangelfuld. I Svendborg Kommune vil vi mere end dette. Vi vil opbygge en kultur, en mentalitet, der gennemsyrer hele Svendborg, baseret på anbefalingerne fra forskningen og Talent-Huset:

 

Helhed – Fokus på talenternes samlede miljø

Vi vil skabe det stærke talentudviklingsmiljø, som er kendetegnet ved samarbejde og fælles retning. Et talentudviklingsmiljø, hvor der er fokus på at udvikle mennesker og relationer, ikke kun atleter.

 

Udvikling – Fokus på den langsigtede udvikling

Vi vil lægge vægt på færdigheder, som skal bruges til at holde motivationen igennem mange år med skole og sport, overgange til højere niveauer og generel mental robusthed.

 

Samarbejde – Fokus på kommunikation

Vi vil arbejde systematisk med at skabe en fælles retning for talentudviklingen og en kommunikationsstruktur imellem familie, skole og sport, hvor der er forståelse for og afklaring af rollefordelingen og tilgangen.

 

Engagement – Fokus på ressourcepersonerne

Vi vil bidrage til at forældre, lærere, trænere og ledere er motiverede og inspirerede til at engagere sig i det daglige talentudviklingsarbejde, på en måde, som giver energi til udøverne og miljøet som helhed.

 

Trivsel – Fokus på et meningsfyldt liv

Vi vil fokusere på, at alle personer i talentudviklingsmiljøet trives i deres liv og klædes på til, at håndtere hverdagen, så den er meningsfyldt, også i pressede tider.