Workshop 6. februar 2018: Sport-life balance og genopladning

Så er vi klar med endnu en workshop i SvendborgMentaliteten. Emnet er denne gang “Sport-life balance og genopladning"

 

Formålet med workshoppen er, at øge bevidstheden om, hvad livet som ungdomsatlet indebærer. At atleterne aktivt tager stilling til, hvad de vil vælge til og fra. Samtidig er der gennem de sidste år kommet et større fokus på genopladning med henblik på at kunne præstere bedre i træning og til konkurrence. Første skridt er, at atleterne bliver bevidste omkring kilder til stress. Dernæst egne kilder, strategier og pro-aktive strategier til at genoplade. 

 

 

Ansvarlig sportspsykologisk konsulent:

Adam Blicher Cand. Scient Psyk med speciale i sportspsykologi og en SENMC MasterCoach Uddannelse. Adam er en del af Team Danmarks Udviklingsnetværk for Sportspsykologisk Konsulenter. Adam har igennem de sidste 7 år arbejdet med atleter nationalt og internationalt før, under og efter konkurrencer med henblik på at øge deres kvalitet i hverdagen og samtidig hjælpe dem med at præstere, når de ønsker det allermest til internationale mesterskaber. 

 

Programmet for hver workshop er opdelt således:

Kl. 10:30 - 11:30 7. sportsklasse 
Kl. 12:00 - 13:00 8. sportsklasse 
Kl. 13:15 - 14:15 9. sportsklasse
Kl. 14:30 - 15:30 lærere                         
Kl. 16:30 - 17:30 atleter i talentcenter                               
Kl. 17:45 - 18:45 atleter i sportsakademi og klubber
Kl. 19:00 - 20:00 forældre, trænere, ledere

 

 

Baggrund for SvendborgMentaliteten 

Sportspsykologien har i dette årti gået igennem et paradigmeskift i tilgangen til talentudvikling. Med Kristoffer Henriksen, Lektor ved Syddansk Universitet og sportspsykolog ved Team Danmark, i spidsen, har forskning og teori bevæget sig fra et ensidigt fokus på talentets mentale færdigheder og læringsmiljøets egenskaber til et holistisk økologisk synspunkt. Med udgangspunkt i Kristoffer Henriksens forskning i skandinaviske talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, fremhæves hele miljøets struktur og sammenhængskraften i indsatsen imellem udøvere, forældre, skole, klub og kommune. Disse verdensklasse miljøer er kendetegnet ved en stærk kultur, hvor den mentale udvikling ligger i de daglige rutiner, i stedet for at være noget, som en udefra kommende konsulent præsenterer på et par timer hver måned.


I flere år har elitekommunerne haft sportspsykologiske indsatser, hvor udøverne har haft en håndfuld workshops om året og trænerne ligeså. Implementeringen i dagligdagen og opfølgning har været mangelfuld. I Svendborg Kommune vil vi mere end dette. Vi vil opbygge en kultur, en mentalitet, der gennemsyrer hele Svendborg, baseret på anbefalingerne fra forskningen og Talent-Huset:

 

Helhed – Fokus på talenternes samlede miljø

Vi vil skabe det stærke talentudviklingsmiljø, som er kendetegnet ved samarbejde og fælles retning. Et talentudviklingsmiljø, hvor der er fokus på at udvikle mennesker og relationer, ikke kun atleter.

 

Udvikling – Fokus på den langsigtede udvikling

Vi vil lægge vægt på færdigheder, som skal bruges til at holde motivationen igennem mange år med skole og sport, overgange til højere niveauer og generel mental robusthed.

 

Samarbejde – Fokus på kommunikation

Vi vil arbejde systematisk med at skabe en fælles retning for talentudviklingen og en kommunikationsstruktur imellem familie, skole og sport, hvor der er forståelse for og afklaring af rollefordelingen og tilgangen.

 

Engagement – Fokus på ressourcepersonerne

Vi vil bidrage til at forældre, lærere, trænere og ledere er motiverede og inspirerede til at engagere sig i det daglige talentudviklingsarbejde, på en måde, som giver energi til udøverne og miljøet som helhed.

 

Trivsel – Fokus på et meningsfyldt liv

Vi vil fokusere på, at alle personer i talentudviklingsmiljøet trives i deres liv og klædes på til, at håndtere hverdagen, så den er meningsfyldt, også i pressede tider.