Information om seminaret

Bestyrelse og skoleledelse på de frie grundskoler og gymnasier

  - det strategisk kompetente samarbejde på de frie skoler.

Vi gentager succesen fra sidste år og inviterer jer hermed til en spændende dagskonference om samarbejdet mellem bestyrelse og skoleledelse på frie grundskoler og gymnasier.

Videreudvikling af temaet fra sidste år
Ud fra de mange gode erfaringer vi gjorde ved konferencen sidste år, har vi denne gang valgt at sætte fokus på samarbejdet, når potentielle udfordringer og svære problemer bliver rigtigt svære.
Vi er oftest optaget af at fortælle de gode historier – og dem er der mange af! Men at lede en skole/et gymnasium kan også være komplekst, ikke mindst hvis problemerne spidser til. Dette stiller helt særlige krav til de parter, der indgår i det ledelsesmæssige samarbejde.

Komplekse problemstillinger lader sig oftest ikke løse af entydige svar og løsninger. De kræver i stedet ledelse og dialog; en balance mellem tillid og kontrol og en forståelse for rollefordeling i bestyrelse og ledelse.
Skolerne er placeret i et kompleks af love, processer, strukturer og mange interessenter såsom medarbejdere, forældre, elever samt det øvrige samfund. Det hjælper, at alle aktører tager kompleksiteten på sig og er bevidste om institutionens interesse, men også at tingene kan tage sig forskelligt ud alt efter ens udgangspunkt.
Udfordringer og dilemmaer er et vilkår i bestyrelsesarbejde og ledelse. Det er en af bestyrelsens vigtigste opgaver at skabe fælles forståelse og at varetage den samlede institutions interesse og langsigtede mål.

Ærlige fortællinger

Det er oplagt at høre om andres konkrete erfaringer. Derfor har vi inviteret en bestyrelsesformand og en skoleleder, der fortæller om nogle af de udfordringer, som de hver især har stået overfor. Det kan forhåbentligt give de deltagende mulighed for at reflektere brugbart videre ift. deres eget ledelsesmæssige samarbejde.
Derudover har vi inviteret Tom Jacobsgaard, direktør for Bestyrelsesforeningen og CBS-bestyrelsesuddannelserne. Tom har mange års erfaring som bestyrelsesformand og har tidligere arbejdet som chef i den private såvel som offentlige sektor, bl.a. i finansministeriet, den offentlige lederuddannelse og Apple Computer. Med udgangspunkt i sine erfaringer vil han tale om bestyrelsesarbejde og opkvalificeringen af dette.
Alt dette og mere til er på programmet, når UVS inviterer til denne spændende dagskonference. Forhåbentlig går alle hjem med nogle fortællinger og refleksioner rigere, der kan omsættes i det vigtige daglige ledelsessamarbejde, der foregår rundt om på de frie grundskoler og gymnasier.
Vi glæder os til at se jer!
       Udvalg for Videndeling og Skoleudvikling, UVS

 

 Program

Kl.   9.30

Ankomst og morgenbuffet

Kl. 10.00

Velkomst

Kl. 10.10

Perspektiver på samarbejdet i et krydsfelt v. sekretariatschef Søren Lodahl

Kl. 10.30

Drøftelse af oplæg ved borde

Kl. 10.50

Pause

Kl. 11.10

Oplæg af bestyrelsesformand om konkret situation

Kl. 11.25

Drøftelse af oplæg ved borde

Kl. 11.45

Frokost. Stående frokost m.  sandwich og tid til netværk

Kl. 12.30

Oplæg af skoleleder om oplevelse

Kl. 12.45

Drøftelse af oplæg ved borde

Kl. 13.05

Pause

Kl. 13.20

Organisationsperspektiv v. sekretariatschef Søren Lodahl

Kl. 13.45

Pause m. eftermiddagsbuffet

Kl. 14.00

Oplæg v. Tom Jacobsgaard, direktør i CBS Bestyrelsesuddannelserne.  Tom vil give et oplæg på baggrund af sin mangeårige erfaring med bestyrelsesarbejde og opkvalificeringen af dette.

Kl. 15.30

Tak for i dag                                                                          Med forbehold få ændringen

 

 

Målgruppe: Skoleledelsen og skolebestyrelsen. Personer fra samme skolen, vil ikke blive placeret ved samme bord.

Lokation: MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K.

Pris: 920. kr.

Tilmelding:  xxx

Frist for tilmelding er d. 20. december 2019.


Inden konferencen opfordres deltagerne til at læser pjecen ”Bestyrelse ved den private skole”

Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier    Ny Kongensgade 15,3    1472 København K