Administration af Svømmebade

Kurset afholdes den 8. - 9. oktober 2019 på Hotel Opus i Horsens.

Endnu engang udbyder vi det populære to-dages internatkursus, hvor vi gennemgår de vigtigste love og regler,
som ledere af svømmebade skal kende og forholde sig til.


Gennem kurset vil en række eksperter introducere deltagerne til følgende emner:

 

• Bekendtgørelse, vejledning og DS 477
• Kommunalfuldmagt og Folkeoplysningsloven
• Arbejdsmiljø
• Førstehjælp
• Sikkerhed og ulykkeshåndtering
• Beredskab

 

Kurset er målrettet ledere af svømmebade med en vis portion forhåndsviden om drift af svømmebade, der gerne vil have et mere indgående kendskab til love, regler og retningslinjer, som man skal forholde sig til i den daglige drift af svømmebade. Der bliver så vidt muligt taget udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger og oplevelser i undervisningen.


Kurset er tilrettelagt som internat. På den måde udnyttes tiden optimalt, samtidig med at der er mulighed for at netværke med de andre deltagere.

 

Tilmeldingsfristen er den 13. august 2019. 

Aqua Akademiet - Toldboden 3, 2 sal D- 18, 8800 Viborg - 43524353 - kontakt@svommebad.dk - www.svommebad.dk