Velkommen til Folkesundhedsdage 2018

Folkesundhedens vilkår udfordret.

Fornuft - Følelse - Fakta - Fake news

Menneskers sundhedspraksis skabes og udspiller sig i et krydsfelt mellem rationelle beslutninger og tro, overbevisning, følelse, miljø 
og muligheder, faktuel viden og fake news.
Sociale medier som Facebook, Twitter, blogs, Youtube mm. spiller en stigende rolle i sundhedsformidling og kommunikation og sker ofte i 
stærk konkurrence
med professionelt formidlet viden og kommunikation. Samtidigt stilles der store krav til borgerne om at træffe valg i forhold til
egen sundhed og være aktivt involveret.


Disse vilkår påvirker borgeren, den professionelle, systemet og det indbyrdes samspil:


Hvordan kan borgerne navigere i det komplekse felt af budskaber, information og tilbud?
Hvilke kompetencer behøver de?

Hvordan skal de professionelle kommunikere og samarbejde med borgerne, og hvordan skal de agere i folkesundhedsarbejdet nu og i fremtiden?
Hvordan kan sundhedssystemer geares til at imødekomme borgernes behov og sikre, at de handler ud fra den bedste viden?

Konferencen er afviklet.
Folkesundhedsdage 2019 bliver 30. september - 1. oktober 2019

Al kommunikation foregår pr. e-mail, hvorfor deltagerne skal sikre sig, at vi har en brugbar e-mailadresse.

Dansk Selskab for Folkesundhed - Folkesundhedsdage 2018