GUDP informationsmøde i Vejle d. 16. august 2018

GUDP inviterer interessenter til informationsmøde. Ved mødet præsenteres indholdet i programmet og den igangværende anøgningsrunde. 

Der bliver endvidere mulighed for at høre oplæg fra projekter fra igangværende GUDP-projekt samt dialog og sparring med sekretariatet om projekideer.

Food Innovations House er vært for mødet, og der blive mulighed for at se faciliteterne på stedet. 

 

GUDP - Haraldsgade 53 - 2100 - København Ø - +45 70120211 - sabni@mst.dk