Hold i Hånd - Trænerkursus VEST

Hold i Håndkursus er det først træner kursus man kan tage under Dansk Skøjte Union.

 

Kurset afholdes næste gang d. 11. november 2018 i Aarhus.

 

For at deletage i kurset skal man min. være fyldt 12 år. Der kan gives dispensation her til.

 

Tilmeldningfristen er d. 28. oktober 2018 kl. 23.59

 

Ved evt. spørgsmål kontakt Camilla Lyngsø, Office@danskate.dk

 

Herning Isstadion - Holingknuden 1 - 7400 - Herning - 28748210