Workshop: MPN og Myelomatose

Hvordan imødekommer vi behovet for rehabilitering hos mennesker med kroniske, hæmatologiske kræftsygdomme?

INTRODUKTION

REHPA og projektgrupperne bag forløbene ”Rehabiliteringsophold til mennesker med MPN og Myelomatose” inviterer til en spændende workshop. 

 

Formålet med dagen er - med udgangspunkt i oplæg om eksisterende viden, undersøgelser og erfaringer, forløbene på REHPA samt perspektiver fra patientforeningerne - at drøfte og udveksle egne erfaringer og praksis med målgruppen, herunder hvordan vi hver især og sammen fremadrettet i højere grad kan imødekomme målgruppen og deres behov.

REHPA | Vestergade 17, 5800 Nyborg | T: 21 81 10 11 | M: rehpa@rsyd.dk | www.rehpa.dk