Skandinavisk Konference 2018

Skandinavisk lederkonference er et samarbejde mellem Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge, Svenskt Demenscentrum i Sverige og Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark.

For fjerde gang samler vi ledere fra hele Skandinavien til to dages konference med fokus på ledelse og god demensomsorg.

I 2018 er temaet: Hvordan sikrer vi en personcentreret indsats gennem hele demensforløbet? 

Et godt samarbejde mellem medarbejdere, ledere og de fagpersoner, der koordinerer behandlingstilbuddene i kommunerne, er vejen til god demensomsorg.

Hvis kvaliteten af demensomsorgen skal forbedres, må vi udvikle mere hensigtsmæssige måder at arbejde på. Det er nødvendigt med en tilgang, hvor mennesket er i centrum, og hvor der er fokus på fælles mål, evidens og erfaringsbaseret viden.

På konferencen får du viden om den nyeste forskning og best practice på området fra skandinaviske og internationale oplægsholdere. Det er nemlig vigtigt, at vi lærer af hin­anden, deler viden og implementerer den nye viden i den daglige praksis.

Konferencen er også en mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre ledere fra hele Skandinavien.

Oplæggene på konferencen vil blive præsenteret på norsk, svensk, dansk og engelsk.

VELKOMMEN TIL SKANDINAVISK KONFERENCE 2018!

 

Nationalt Videnscenter for Demens - Rigshospitalet - Afsnit 6922 -

Blegdamsvej 9 - 2100 København Ø - +45 3545 6922 - Email: vide@regionh.dk