INFORMING SUSTAINABLE ARCHITECURE

Results from the STED project (Sustainable Transformation and Environmental Design)

Invitation to Workshop and seminar Friday May 18, 2018 in BLOX Copenhagen New design processes in architecture and engineering.

 

(For detailed information, please scroll down)

 

Registration:

 

In the afternoon (13.30-17.30) there is a FREE (00DKK, but no show fee) seminar where the architectural offices present and discuss their view on new design processes (OOPEAA, Helen & Hard, Vandkunsten, Studio Granda, White). 

Sign up here: Registration to free seminar

 

In the morning (8.30-12.30) there are two parallel workshops (600DKK): Integrated dynamic digital tools  + social sustainability&Built Environment.

Sign up here: Registration to workshops

 

If you have questions to the registration then please contact Line Leth Christiansen, lilch@byg.dtu.dk

 

 

 

Finalizing a 3 year project funded by the Nordic Built Foundation the project partners would like to invite architects, engineers and others from the building industry to an introduction to the tools and processes developed or implemented during the project.

 

The 2  parallel morning workshops:

May 18, 8.30 am- 12: Integrated Dynamic Digital Tools.

Instructors: Kristoffer Negendahl (DTU/BIG Engineering) and DTU PhD students.

You will have a chance to work with integrated dynamic tools. On the basis of Revit or Rhino models indoor climate/energy/LCA/ structural performance is added. The potential is that it is possible to see the consequences of a design decisions during the process.

Learning objectives: to have a basic knowledge of integrated dynamic tools and how it can inform your own design processes.

Software is installed at DTU computers (building 116), where the workshop takes place.

Price: 600 dkk (covers materials, honorarium to instructors, bustransport from and to BLOX and refreshments).

A maximum of 40 participants.

Sign up here: http://www.conferencemanager.dk/STED2018

 

 

May 18, 8.30 am-12: Social Sustainability & the built environment.

Instructors: Henriette Ejstrup (KADK); White Arkitekter, Tegnestuen Vandkunsten, Sofie Kirt Strandbygaard (DTU), Liane Thuvander and Paula Feminias (Chalmers).

Of the three areas of sustainability defined by Brundtland (Social, Economic, and Environmental sustainability) it is social sustainability that is hardest to quantify and systematize. This also makes it hard to develop digital tools that can facilitate this. However, this does not mean that it is impossible.

This workshop will take place in a bus (pick-up at 8.30 at BLOX). From here the workshop goes to different urban districts in Copenhagen, where participants will have an opportunity to try the methods they were introduced to by the instructors during the drive.

Learning objectives: to know the principles of state-of-the-art work with social sustainability in the built environment. To know what SAVE, POE, CPTED is and how it can inform your own work.

Price: 600 dkk (covers materials, honorarium to instructors, bustransport from and to BLOX and refreshments).

A maximum of 40 participants.

Sign up here: http://www.conferencemanager.dk/STED2018

 

 

Afternoon:

May 18 1.30pm-5pm: Seminar

In the afternoon there is free public seminar (no-show-fee) in the newly opened BLOX, where the architectural office will present their view on digital tools in design processes.

The seminar is free of charge and there is a maximum of 70 places and a no-show-fee of 500dkk.

 

Evening: Reception presenting book on new design processes.

 

 

If you have questions to the seminar then please contact Line Leth Christiansen, lilch@byg.dtu.dk

____________________________________________________________________________________________________

 

 

INVITATION til workshop og seminar d. 18. maj om nye design processer i arkitektur og engineering

 

Som afslutning på et 3 årigt Nordic Built projekt inviterer partnerne arkitekter, ingeniører og andre interesserede til at få en introduktion til værktøj og processer, som er udviklet og afprøvet i projektet.

 

Om formiddagen er der to parallelle workshops: Integrerede Dynamiske Digitale værktøj + Social Bæredygtighed og om eftermiddagen et seminar med oplæg og debat.

 

Formiddagens workshops:

 

  1. maj kl. 8.30-12: Integrerede Dynamiske Digitale værktøj

Undervisere: Kristoffer Negendahl (DTU/BIG engineering), samt DTU PhD studerende.

Man vil få lejlighed til at prøve integrerede dynamiske værktøjer. På basis af Revit eller Rhino modeller kobles til beregninger af energi/indeklima/LCA/statik.Potentialet er at man kan se konsekvenserne af sine beslutninger, mens der modelleres i Rhino/Revit. F.eks. vil man kunne se, hvad den CO2 mæssige konsekvens er af at gøre vinduerne større i bygningen.

Læringsmål: at vide hvad integrerede dynamiske værktøjer er, og hvad potentialet er i dit arbejde.

Software er installeret på computere i DTUs ’’databarer’’ bygn. 116, hvor undervisningen også foregår.

Pris: 600 dkk (dækker undervisningsmateriale, honorar, bustransport fra BLOX og retur, samt forfriskninger).

Max. 40 deltagere.

Tilmelding:

http://www.conferencemanager.dk/STED2018

 

  1. maj kl. 8.30-12: Social Bæredygtighed

Undervisere: Henriette Ejstrup (KADK), White Arkitekter, Tegnestuen Vandkunsten, Aleksander  Otovic (MTH), Sofie Kirt Strandbygaard (DTU), Liane Thuvander (Chalmers).

Af Brundtlands tre bæredygtighedsområder (Social, Miljømæssig og Økonomisk bæredygtighed), er social bæredygtighed den vanskeligste at kvantificere, og dermed den vanskeligste at systematisere og udvikle digitale værktøj til. Men det betyder ikke, at der ikke arbejdes systematisk med det.

Denne workshop vil finde sted i en bus (opsamling kl. 8.30 ved BLOX). Herfra går turen til forskellige byområder i KBH, hvor deltagerne vil få lejlighed til at anvende den metode, de er blevet introduceret til af underviserne undervejs i bussen.

Læringsmål: at kende til principperne for state-of-the-art arbejde med social bæredygtighed, at vide hvad SAVE, CPTED og POE er og at kunne se hvad potentialet er i dit arbejde.

Pris: 600 dkk (dækker undervisningsmateriale, honorarer, bustransport fra BLOX og retur, samt forfriskninger).

Max. 40 deltagere.

Tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/STED2018

 

  1. 18. maj kl. 13.30-17: seminar

Om eftermiddagen er der mulighed for at deltage i et gratis seminar 13.30-17 i det nyåbnede BLOX, hvor tegnestuepartnerne i projektet fortæller om deres syn på digitale værktøjer i design processer nu og i fremtiden.

Seminaret er gratis og der er max. 70 pladser (først til mølle) og no-show-fee på 500 dkk.

Tilmelding: http://www.conferencemanager.dk/STED2018

 

Efter seminaret vil der være en præsentation af bog om nye design processer.

 

Hvis du har spørgsmål, så venligst kontakt Line Leth Christiansen, lilch@byg.dtu.dk

Results from the STED project, supported by the Nordic Built Foundation