Fonden Samrådet er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at videreudvikle, sælge og gennemføre aktiviteter og tjenesteydelser med fokus på pædagogisk praksis vedrørende undervisning, beskæftigelse og udvikling af livsfærdigheder for børn, unge og voksne med autisme samt relaterede specialområder. Målgruppen for fondens aktiviteter er fagpersoner, pårørende og andre relevante personer.

 

Fondens formål kan for eksempel realiseres ved udvikling, salg og gennemførelse af kursusvirksomhed, afholdelse af konferencer, temadage og studierejser, forlags- og formidlingsvirksomhed samt initiering af og/eller deltagelse i forskningsprojekter inden for pædagogisk/behandlingsmæssig praksis.

 

Fonden forudsættes at initiere og/eller deltage i relevante nationale og/eller internationale faglige netværk.

 

Fondens bestyrelse består af 9 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.


* Poul Christian Sørensen, Skoleleder for Krabbeshus Heldagsskole, Skive - FORMAND for Fonden Samrådets Bestyrelse

* Frank Ibsen, Bestyrelsesformand for Fonden NordVirk - NÆSTFORMAND for Fonden Samrådets Bestyrelse
* Mette Deibjerg, Skoleleder for Brøndagerskolen, Albertslund
* Bente Laustsen, Forstander for Sofieskolen, Bagsværd 
* Jens Frostholm, Skoleleder for Langagerskolen, Aarhus 
* Heidi Thamestrup, Formand af Landsforeningen Autisme
* Susanne Stampe, Psykolog på Sofieskolen, Bagsværd
* Thomas Jensen, Specialist, Krabbeshus Heldagsskole, Skive

* En plads vacant
 

 

Fonden Samrådet blev etableret i 2011 som en videreførelse af foreningen 'Samrådet af specialskoler for børn med autisme'.

 

 

 

 

Redegørelse for Fondledelse               Bestyrelsen