Skandinavisk Ledarskapskonferens 2018

Den Skandinaviska ledarskapskonferensen är ett samarbete mellan Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i Norge, Svenskt Demenscentrum i Sverige og Nationalt Videnscenter for Demens i Danmark.

För fjärde gången samlar vi ledare från hela Skandinavien till två dagars konferens med fokus på ledarskap och god demensomsorg.

År 2018 är temat: Hur säkrar vi personcentrerade insatser genom hela demensförloppet?

Välkommen till Skandinavisk Ledarskapskonferens!

Nationalt Videnscenter for Demens - Rigshospitalet - Afsnit 6922 -

Blegdamsvej 9 - 2100 København Ø - +45 3545 6922 - Email: vide@regionh.dk