Teknik I

Kurset afholdes den 4. april 2018 i Farum Svømmehal.

 

Teknik I har til formål at give deltagerne en grundlæggende viden omkring vandbehandling, daglige tilsyn og rutiner, hvorved de bliver i stand til at håndtere den daglige drift af et svømmebad med offentlig adgang på betryggende vis. Deltagerne vil efter kurset kunne håndtere egenkontrol og daglig drift af et igangværende vandbehandlingsanlæg med udgangspunkt i Bekendtgørelse om svømmebade og disses vandkvalitet samt den tilhørende vejledning.

 

Der lægges i kurset vægt på at deltagerne opnår praktiske færdigheder omkring vandbehandlingsanlægget.

 

Kurset henvender sig til medarbejdere, der ønsker et grundlæggende
kundskab til vandbehandlingen i svømmebade med offentlig adgang, og som er en
aktiv del af den daglige drift i et svømmebad, og indeholder bl.a.:

  • Introduktion til bekendtgørelse og vejledning
  • Egenkontrol
  • Filterskylning
  • Flokning
  • Målesystem og doseringsteknik
  • Fækale uheld

Undervisningen tilrettelægges som plenum-undervisning samt praktiske demonstrationer på et igangværende vandbehandlingsanlæg.

 

Der forudsættes en høj grad af aktiv deltagelse fra kursisterne.

Kurset er første del af et sammenhængende forløb, men kan stå alene som uddannelsestilbud til medarbejdere, der ikke behøver den grundige gennemgang på Teknik II.

 

 

 Tilmeding er muligt så længe, der er ledige pladser, dog allersenest 26. marts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeldning efter tilmeldingsfrist kan ske til sekretariatet: Aqua Akademiet - Toldboden 3, 2. sal D - 8800 Viborg - 43524353 - kontakt@svommebad.dk - www.svommebad.dk