Teknik I

Kurset afholdes den 1. oktober 2019 i Nyborg Idræts og fritidscenter.

 

Teknik I-kurset giver deltagerne grundlæggende viden om vandbehandling samt daglige tilsyn og rutiner. På den måde bliver
deltagerne i stand til at håndtere egenkontrol og daglig drift af et svømmebad med offentlig adgang på betryggende vis.
På kurset lægges der vægt på, at deltagerne opnår praktiske færdigheder omkring vandbehandling. Kurset forudsætter derfor aktiv deltagelse fra kursisterne.

 

Kurset vil blandt andet behandle følgende emner:

 

• Introduktion til gældende bekendtgørelse og vejledning
• Egenkontrol
• Filterskylning
• Flokning
• Målesystem og doseringsteknik
• Bundsugning
• Fækale uheld

 

Undervisningen tilrettelægges som en kombination af plenumundervisning og praktiske demonstrationer på et igangværende vandbehandlingsanlæg.


Underviserne på kurset er Lene Bach og Jean Kristensen.

 

Kurset henvender sig til medarbejdere, som ønsker et grundlæggende kendskab til vandbehandling i svømmebade med offentlig
adgang, og som er en aktiv del af den daglige drift i et svømmebad.

 

Kurset er første del af et sammenhængende forløb, men kan stå alene som uddannelsestilbud til medarbejdere, der ikke behøver den grundige gennemgang på Teknik II-kurset.

 

Tilmeldingsfristen er den 20. september 2019

 

 

 

Tilmeldning efter tilmeldingsfrist kan ske til sekretariatet: Aqua Akademiet - Toldboden 3, 2. sal D - 8800 Viborg - 43524353 - kontakt@svommebad.dk - www.svommebad.dk