Teknik II

Teknik II den 29. - 31. oktober 2019.

 

Teknik II-kurset giver deltagerne en udvidet forståelse og gode forudsætninger for at driftsoptimere eget anlæg. Deltagerne opnår en dybere forståelse for anlæggets styrker og svagheder og bliver derved i stand til at fastlægge hensigtsmæssige arbejdsrutiner. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne anlæg med et praksis-orienteret fokus på indtrimning og optimering af eget anlæg.


Undervisningen tilrettelægges som en kombination af plenumundervisning og praktiske demonstrationer på et forsøgsanlæg.
Der forudsættes en høj grad af aktiv deltagelse fra kursisterne.


Kurset er anden del af et sammenhængende forløb og henvender sig til medarbejdere, som har erfaring med drift af badeanlæg
og ønsker at udvide sine kundskaber omkring svømmebade med offentlig adgang. Der forudsættes kendskab til gældende bekendtgørelse og fortrolighed med daglig drift og håndtering af vandbehandlingsanlæg. Kurset henvender sig også til personer, der ønsker at kunne vurdere teknikvalg forud for renovering eller nyopførelse af et anlæg.


Kurset afholdes som tre-dages internatkursus på et svensk forsøgsanlæg. Der arrangeres fælles transport og opsamling
fra både Jylland og Sjælland, og kursisterne skal bare møde op på det aftalte opsamlingspunkt.


Underviserne på kurset er Lene Bach og Jean Kristensen, og al undervisning foregår på dansk.

 

Prisen inkluderer transport fra aftalt opsamlingssted, forplejning og ophold.

OBS: Ved otte deltagere kan der arrangeres interne kurser på andre datoer.

  

 

 

Tilmeldingsfristen er den 10. oktober 2019

 

 

 

Aqua Akademiet - Toldboden 3, 2. sal D, 18 - 8800 Viborg

- 43524353 - kontakt@svommebad.dk