Videndelingsseminar om Åben skole den 17. april 2018- Silkeborg

”Kom og bliv inspireret til arbejdet med åben skole. I det forgangne år har 12 kommuner arbejdet målrettet med at udvikle, afprøve og evaluere åben skole samarbejder med så forskelligrettede aktører som foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder. De erfaringer skal videndeles, og derfor vil vi gerne invitere alle med interesse for den åbne skole til et arrangement, hvor du vil blive præsenteret for og få mulighed for at drøfte konkrete samarbejder, de forskellige aktørers rolle, læring, udfordringer og perspektiver og meget mere. De 12 nye projekter er i direkte forlængelse af de første 19 projekter. Således er der ny viden om åben skole fra i alt 31 kommuner, der skal videndeles".

Scandic Silkeborg - Udgårdsvej 2 - 8600 Silkeborg - tlf 86 80 35 33