Administration af Svømmebade

Den 8. - 9. oktober sætter Aqua Akademiet fokus på administration af svømmebade, når vi afvikler et to-dages-kursus i Horsens. 

 

Hvis du sidder som leder af et svømmebad og gerne vil have mere indgående kendskab til gældende love, regler og bekendtgørelser, har vi sammensat det helt rette kursus til dig.

 

I starten af oktober inivterer vi nemlig på et to-dages internatkursus, hvor vi gennemgår de vigtigste love og regler, som ledere af svømmebade skal kende og forholde sig til.


Gennem kurset vil en række eksperter introducere deltagerne til følgende emner:

 

 Bekendtgørelse, vejledning og DS 477
 Kommunalfuldmagt og Folkeoplysningsloven
 Arbejdsmiljø
 Førstehjælp
 Sikkerhed og ulykkeshåndtering
 Beredskab

 

 

Kurset er målrettet ledere af svømmebade med en vis portion forhåndsviden om drift af svømmebade, der gerne vil have et mere indgående kendskab til love, regler og retningslinjer, som man skal forholde sig til i den daglige drift af svømmebade.

 

Der bliver så vidt muligt taget udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger og oplevelser i undervisningen.


Kurset er tilrettelagt som internat. På den måde udnyttes tiden optimalt, samtidig med at der er mulighed for at netværke med de andre deltagere.

Hvornår: 8-9. oktober 2019

Hvor: Hotel Opus, Kolding

Tilmeldingsfrist: 27. august 2019Aqua Akademiet - Toldboden 3, 2 sal D- 18, 8800 Viborg - 43524353 - kontakt@svommebad.dk - www.svommebad.dk