Arbejdsmiljøfokus er godt for tid, kvalitet og økonomi - Forebyggelse betaler sig

Konference 21. oktober 2019 kl. 9-12 i auditoriet, NIRAS A/S, Sortemosevej 19, 3450 Allerød

 

NIRAS, COWI, BFA Bygge & Anlæg og Videntjenesten for Arbejdsmiljø indbyder til konference, hvor resultaterne af forsknings- og udviklingsprojektet ”Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv” præsenteres. Projektet har undersøgt sammenhængene mellem arbejdsmiljøaktiviteter på den ene side og forskellige økonomiske parameter for bygherre, projekterende og entreprenør på den anden side. For første gang er det således med statistiske metoder påvist, at det kan betale sig at forebygge arbejdsulykker og nedslidning på bygge- og anlægsprojekter. Projektets resultater er omsat til en række målrettede og handlingsanvisende faktaark. Projektet er gennemført af NIRAS og COWI med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

 

Målgruppe, pris og tilmelding

Konferencen henvender sig til alle interesserede, herunder bygherrer, bygherrerådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer, projekterende og entreprenører. Det er gratis at deltage, men tilmelding senest mandag, den 14. oktober 2019 er nødvendig. 

 

Program

09.00-09.15   Velkomst v/administrerende direktør Jan Frank Steenhard, Joblife A/S
09.15-09.45   Oplæg om resultaterne af den kvantitative undersøgelse v/ projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife
09.45-10.00   Summemøde omkring bordene
10.00-10.15   Plenum. Ordstyrer: Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø
10.15-10.30   Pause
10.30-10.50   Præsentation af faktaark v/projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife og konsulent Signe Mehlsen,                            Videntjenesten for arbejdsmiljø
10.50-11.10   Summemøde omkring bordene
11.10-11.25   Plenum. Ordstyrer: Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten om arbejdsmiljø
11.25-11.30   Afslutning v/projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife
11.30-12.00   Sandwich

 

Konferenceansvarlig

Markeds- og projektchef Per Tybjerg Aldrich, NIRAS Joblife, tlf. 23 72 89 91, pta@niras.dk

NIRAS - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - 88191800 - amkursus@niras.dk