Arkivloven og det digitale arkiv - statslige myndigheder (København)

Forstår du altid Rigsarkivets regler for anmeldelse af et nyt system? Kan du blive i tvivl om, hvad du og din myndighed skal gøre, når I skal aflevere til Rigsarkivet?

 

På kurset bliver du klogere på de opgaver, statslige myndigheder har ifølge arkivlovgivningen. Vi gennemgår reglerne for anmeldelse af it-systemer, og hvordan en aflevering til Rigsarkivet foregår. Vi taler om, hvad I kan gøre for, at afleveringen går godt. Hør også om, hvordan I kan bruge afleverede data og dokumenter.

 

Grundkursus for dig, der varetager opgaver i forhold til Rigsarkivet.

 

Deltagere
Kurset henvender sig til ansatte i statslige myndigheder, der arbejder med digital informationshåndtering. Du er måske nyansat i en statslig myndighed, der er flyttet fra hovedstaden.

 

Dato: 27. marts 2019

Tid: 8.30 - 16.00

Sted: DGI-byen, København

Pris: 2.400 kr.

Tilmeldingsfrist: 19. marts 2019