Aula informationsmøde - København 30. august 2018

Kære private og frie skoler

 

Vi har fået mange henvendelser fra jer, som er nysgerrige på, hvad Aula har at byde på – og det vil vi selvfølgelig rigtigt gerne fortælle jer om. Netcompany inviterer derfor til Aula informationsmøde – torsdag den 30. august i København og torsdag den 6. september i Århus.

Skoleåret 2019/2020, erstatter kommunikationsplatformen Aula det nuværende SkoleIntra i landets 98 kommunale folkeskoler – og efterfølgende slutter dagtilbudsområdet sig til i 2020.

 

En samlet kommunikationsplatform

Aula bliver dermed en samlet national løsning for ledelse, medarbejdere, elever og forældre i skole og dagtilbud, og vil til fulde understøtte og styrke forældre- og det tværprofessionelle samarbejde omkring elevers læring, trivsel og udvikling fra første dag i vuggestue over børnehave til skole.

Det betyder én indgang, ét login og ét samlet overblik - også selvom man har børn i flere kommuner og institutioner. Og frem for alt betyder det en fremtidssikret brugervenlig løsning, hvor kommunikationen omkring børn og elever er sikker, relevant og målrettet.

 

Sikkerhed

Med den ny dataforordning, som trådte i kraft maj 2018, er der på skole- og dagtilbudsområdet et udpræget behov for en kommunikationsplatform, der understøtter en øget sikkerhed og behandling af personfølsomme dokumenter, beskeder og medier. Særligt her gør Aula det nemt at overholde lovgivningen, samtidig med at samarbejdet omkring barnet bliver samlet i fælles, sikre fildokumenter.

Med andre ord binder Aula hele institutionen sammen ét sted, hvor kompleksiteten er minimeret, informationsmængden reduceret til det reelle behov og børns data håndteres sikkert.

 

 

Vi ser frem til at se jer – indtil da rigtig god sommerferie!

 

Bedste hilsner

Pernille Schultz
Senior Change Consultant
Mobile: +45 6124 8656 / aula.implementering@netcompany.com

 

 

Netcompany - Grønningen 17 - 1270 - København K - 61248656 - pesc@netcompany.com