Tilkøb - Uddannelsesforløb C Superbrugere for administrativt personale

Kommuner kan tilkøbe pladser på uddannelsesforløb, samt hele forløb for superbrugere for administrativt personale (Uddannelsesforløb C).

Uddannelsen gør superbrugere for administrativt personale i stand til professionelt og effektivt at gennemføre uddannelsen af de øvrige administrative brugere af Aula.

 
Formål og mål for uddannelse af superbrugere for administrative medarbejdere

Superbrugere for administrativt personale skal efter endt uddannelse kunne:

  • Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
  • Anvende og forstå Aulas funktionalitet på højt niveau
  • Anvende Løsningen på en god måde iht. alle væsentlige processer med samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere, værger og evt. elever
  • Uddanne medarbejdere i egen organisation i at anvende Aula på en god måde jf. ovenstående punkt
  • Se og forstå de fordele, der er ved Aula
  • Målrette og differentiere undervisningen og herunder tage højde for forskellige deltagerforudsætninger inkl. læringsstil og IT-parathed
  • Formidle en overordnet forståelse af nye arbejdsgange samt værdien af Aula med fokus på kerneydelsen
  • Håndtere modstand i undervisningen, der eksempelvis er begrundet i brugeres skepsis over for Aula og/eller de nye arbejdsgange, som indføres.
  • Opsætning af Aula til Skole/Dagtilbud

 
Tilmelding

Ekstra pladser

Ønskes tilkøb af pladser for superbrugere for administrativt personale placeret på uddannelsesforløb med kommunens egne superbrugere for administrativt personale skal tilmelding ske senest den 15. maj 2018.
 
Orientering om senere deadlines for tilkøb af pladser samt datoer for uddannelsesforløb for superbrugere for administrativt personale følger. Bemærk, at ekstra superbrugere for administrativt personale her ikke vil blive uddannet sammen med de i forvejen tildelte superbrugere for administrativt personale.

 

Ekstra forløb

Ifm. med tilkøbet af hele forløb koordinerer den enkelte kommune tilmelding af egne superbrugere samt sikrer egnet lokale med skærm til præsentation, netadgang og forplejning.

 

Ved tilmelding senest den 15. april 2018 bliver de tilkøbte ekstra forløb for kommunale superbrugere placeret efter nærmere dialog med kommunen. Først når forløbene er endelig fastlagt vil I skulle angive angive konkrete oplysninger på kommunens deltagere på det/de ekstra uddannelsesforløb.

 

Varighed og format Uddannelsesforløb C for superbrugere for administrativt personale i skole og dagtilbud afvikles som holdundervisning af 7 timers varighed af en konsulent fra Netcompany
Målgruppe Superbrugere for administrative medarbejdere
Pris per superbruger 3.500 DKK ekskl. moms pr. deltager
Pris per forløb 35.000 DKK ekskl. moms pr. forløb
Kontakt Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Pernille Schultz på mail pesc@netcompany.com

Netcompany - Grønningen 17 - 1270 København K - Denmark - CVR 14 81 48 33