BREF-dag 2019

BREF-dagen er et årligt tilbagevendende arrangement for virksomheder, myndigheder, rådgivere, brancheforeninger og NGO’ere arrangeret af Miljøstyrelsen. 

 

BREF-dagen 2019 finder sted onsdag den 6. november kl. 10-16 i ODEON, Odense

 

BREF-dagen vil i 2019 sætte fokus på udmøntningen af BAT-konklusioner i miljøgodkendelser, herunder kommunernes rolle. Desuden vil vi se på BREF-arbejdet for igangværende og nye brancher. Og herunder erfaringer til brug for dette arbejde ud fra, hvad de første ny-reviderede virksomheder har været igennem.

 

Vi vil også se på, hvordan fremtidens BREF/BAT bør se ud, når det gælder både form og indhold. Som tidligere år vil der på konferencens første del være en kort introduktion til deltagere for hvem, BREF og BAT er helt nyt.

 

På konferencen vil der være indlæg fra virksomheder, kommuner og stat mhp at dele ud af deres erfaringer om BREF. 

 

Miljøstyrelsen - Tolderlundsvej 5 - 5000 - Odense C - +45 20271859 - virksomheder@mst.dk