Tilmelding til Corona Beredskab

 

Coronavirus: Vil du hjælpe med at være en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes beredskab på social-, sundheds- og ældreområdet?

 

Her kan du registrere dig og blive kontaktet, hvis vi får brug for ekstra hjælp

 

Lyngby-Taarbæk Kommune kan få brug for ekstra hænder på social-, sundheds- og ældreområdet i den kommende periode – det drejer sig om opgaver indenfor pleje og omsorg og kan være på plejecentre, i hjemmeplejen, på bosteder mv. Flere borgere har allerede tilbudt deres hjælp.

 

Sundhedsberedskabet Lyngby-Taarbæk Kommune søger særligt personer med sundhedsfaglig og pædagogisk baggrund eller anden relevant erfaring indenfor området, som har lyst til og mod på at bidrage til kommunens sundhedsberedskab.

 

Så hvis du f.eks. er læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent/-hjælper eller pædagog – og fornylig er gået på pension, er i gang med uddannelse eller har en anden jobfunktion i dag – og har mulighed for at være en del af sundhedsberedskabet – hører vi meget gerne fra dig.

 

Hvis du gerne vil hjælpe til, kan du registrere dig ved at trykke på "Tilmelding" i bjælken ovenfor.

 

Når du er registreret, kontakter vi dig, hvis vi får brug for din hjælp i forbindelse med den aktuelle situation med ny coronavirus.  

 

Spørgsmål?

Har du generelle spørgsmål vedrørende tilmeldingen, kan du skrive til Lene Wedele - lenwh@ltk.dk

(Undlad at sende fortrolige eller personfølsomme oplysninger)

 

 

På forhånd tak for hjælpen!

 

 

 

 

Persondatasikkerhed

Formål med opbevaring
Vi bruger de personoplysninger, du har givet os, til at skabe overblik over, hvem vi kan kontakte for bistand til håndtering af corona-krisen, hvis det bliver nødvendigt.

Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse).

Opbevaring af oplysninger
Vi sletter alle tilmeldinger og tilhørende data, når corona-krisen er overstået. Skulle det mod forventning være relevant at gemme dem i længere end 6 måneder, vil vi kontakte dig på den mailadresse, du har oplyst, for at spørge, om vi fortsat må opbevare dine oplysninger.

Sletning af oplysninger
Du kan til enhver tid blive slettet fra listen igen. Hvis du gerne vil slettes fra listen skal du skrive til kulturitpolitikorganisation@ltk.dk, oplyse dit fulde navn og skrive, at du ønsker at blive slettet af Corona Bredskabslisten. (Skriv i emnefeltet at din mail drejer sig om samtykke vedr. Corona Beredskab)

Videregivelse af oplysninger
Det kan i princippet blive aktuelt at videregive dine oplysninger til andre danske myndigheder, der er involveret i håndtering af corona-krisen. Vi forventer dog umiddelbart ikke, at det bliver aktuelt.

Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Torv 17 - 2800 - Kgs. Lyngby - 45973000 - lyngby@ltk.dk