Privatlivspolitik

Lyngby-Taarbæk Kommune

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Lyngby-Taarbæk Kommune (i det følgende benævnt "Dataansvarlig") (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Lyngby-Taarbæk Kommune

CVR: 11715311

Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

58

 

 

Oplysninger om behandling af dine personoplysninger

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger, vi behandler om borgerne.

 

I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

 

Den dataansvarlige

Lyngby-Taarbæk Kommune er den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

 

Du kan kontakte os på:

 

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

CVR-nummer: 11715311

Telefon: 45 97 30 00

Mail: lyngby@ltk.dk

 

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Thomas M. Andersen på følgende måde:

 

 • E-mail: dpo@ltk.dk
 • Telefon: 72 68 11 07.
 • Ved brev: Lyngby-Taarbæk Kommune, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby, att. ’Databeskyttelsesrådgiveren’

 

Lovgrundlaget og formålet for behandling af dine oplysninger

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er:

 

 • Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af Dataansvarlig ved udsendelse af invitationer samt personoplysninger indtastet af konferencedeltageren ved online tilmelding på tilmeldingswebsitet anvendes til formål relateret til afholdelsen af arrangementet, herunder håndtering af din tilmelding, opkrævning af betaling, opkrævning af no-show gebyr mv.

 

 • Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.

 

 • Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på tilmeldingswebsitet og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

 

 • Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores tilmeldingswebsite.

 

 Vi behandler dine personoplysninger efter:

 

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke)
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)

 

 

Kategorier af personoplysninger

 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

□ Almindelige personoplysninger

□ Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

□ Følsomme oplysninger

 

 

Hvor dine oplysninger stammer fra

Vi indsamler oplysningerne fra følgende kilder:

 

 • Direkte fra dig
 • Online-kilder fx sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du vælger at indsætte et link til din profil.

 

Modtagere af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 

 • Foredragsholdere og konferencelokationer
 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed, samt Conference Manager A/S (databehandler).
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

 

I nogle tilfælde vil vi, for at leve op til forvaltningslovens eller offentlighedsloven regler om aktindsigt, videregive oplysninger om dig.

 

Overførsel til tredjelande

Lyngby-Taarbæk Kommune behandler ikke dine oplysninger uden for Danmark, EU og EØS.

 

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi vil opbevare dine personoplysninger op til 24 måneder fra arrangementets afslutning.

  

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din sagsbehandler eller kommunens databeskyttelsesrådgiver.

 

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger om behandlingen.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig rettet eller suppleret, således at vi ikke behandler oplysninger om dig, som er forældede eller på anden måde mangelfulde.

 

Ret til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de oplysninger vi behandler om dig.

 

Lyngby-Taarbæk Kommune kan dog ikke kan slette oplysninger om dig, hvis andre regler gør, at de ikke kan slettes. Dette kan f.eks. være offentlighedens regler om journaliserings- og notatpligt eller arkivloven.

 

Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. fordi du mener, at vores behandling af dine oplysninger ikke er lovlig.

 

Du har i visse tilfælde også mulighed for at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, hvis der foreligger nogle hensyn til din særlige situation, som gør, at Lyngby-Taarbæk Kommune bør stoppe med at behandle de pågældende personoplysninger om dig.

 

Ret til begrænsning

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset.

 

Dette betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.

 

Ret til at trække dit samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af et samtykke, har du altid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Når du kalder dit samtykke tilbage, stopper vi med at behandle dine personoplysninger til det angivne formål.

 

Markedsføring

Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

 

Ret til at klage

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Torv 17 - 2800 - Kgs. Lyngby - 45973000 - lyngby@ltk.dk