Vil du være frivillig? - Tilmelding til Corona Beredskab

  

Til borgere i Lyngby-Taarbæk kommuneHar du lyst til at være omgivet af børn og hjælpe med til at få den nye hverdag i dagtilbuddene til at glide lettere samt hjælpe med at leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger – så se her.

 

Dagtilbuddenes hverdag er meget forandret, og vi vil meget gerne kunne bruge det faste personale til pædagogiske opgaver. Derfor har vi brug for nogle, der kan hjælpe med at få hverdagen til at glide lettere.

Vi har tre områder, som eksterne kan hjælpe med:

 

Arbejdet omkring børnene:

Her er der brug for hjælp og vejledning af børnene i forbindelse med håndvask og den øgede hygiejne, der skal være. Vi forestiller os, at du kan være en ekstra hånd, når køen til håndvasken skal styres, og børnene skal hjælpes.

Samtidig forstiller vi os, at du kan være nummer to voksen omkring børnene og hjælpe det pædagogiske personale med de praktiske ting, der er omkring de daglige aktiviteter. Du kan hjælpe med at holde opsyn med børnene og være med til at sikre at sundhedsstyrelsens anbefalinger følges - i forhold til at holde afstand, gruppestørrelse og legeområde. Samtidig kan det være, du har kompetencer indenfor at igangsætte lege og aktiviteter for grupper af børn.

 

Praktisk arbejde i hverdagen:

Hverdagen i dagtilbud består af mange praktiske opgaver, derfor forestiller vi os, at du kan bidrage til, at hverdagen løber lettere. Der skal blandt andet vaskes op, ordnes vasketøj og rengøres legetøj.

 

Øget rengøring og afspritning:

Igennem dagligdagen skal områder og materialer omkring børnene aftørres og rengøres. Dette vil være en stor hjælp, da det aflaster lærernes og pædagogernes arbejde. Der kan ligeledes være brug for aftørring af de områder, hvor medarbejderne arbejder.

Dagtilbuddene vil værdsætte din indsats, og vi ser frem til at høre fra dig!

 

Der vil skulle indhentes børneattest.

 

 

 

 

Persondatasikkerhed

Formål med opbevaring
Vi bruger de personoplysninger, du har givet os, til at skabe overblik over, hvem vi kan kontakte for bistand til håndtering af corona-krisen, hvis det bliver nødvendigt.

Retsgrundlaget
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse).

Opbevaring af oplysninger
Vi sletter alle tilmeldinger og tilhørende data, når corona-krisen er overstået. Skulle det mod forventning være relevant at gemme dem i længere end 6 måneder, vil vi kontakte dig på den mailadresse, du har oplyst, for at spørge, om vi fortsat må opbevare dine oplysninger.

Sletning af oplysninger
Du kan til enhver tid blive slettet fra listen igen. Hvis du gerne vil slettes fra listen skal du skrive til Suzanne Palm: supa@ltk.dk - oplyse dit fulde navn og skrive, at du ønsker at blive slettet af Corona Bredskabslisten. (Skriv i emnefeltet at din mail drejer sig om samtykke vedr. Corona Beredskab)

Videregivelse af oplysninger
Det kan i princippet blive aktuelt at videregive dine oplysninger til andre danske myndigheder, der er involveret i håndtering af corona-krisen. Vi forventer dog umiddelbart ikke, at det bliver aktuelt.

Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Torv 17 - 2800 - Kgs. Lyngby - 45973000 - lyngby@ltk.dk