Danskfaglig temadag - Aarhus d. 20. marts 2020

Gennem de seneste år har Børne- og Undervisningsministeriets Læringskonsulenter samarbejdet med skoler over hele landet om skoleudvikling. Fokus har særligt været på løft af fagligt udfordrede elever. På den baggrund inviterer læringskonsulenterne til danskfaglig temadag, hvor andre skoler får mulighed for at få indblik i den viden og de erfaringer, der er gjort i samarbejdet med skolerne.

 

På den danskfaglige temadag sætter vi fokus på:

 

  • Den røde tråd i danskundervisningen
  • Det skriftlige arbejde i dansk
  • Udvikling af sprog- og læseforståelse i udskolingen
  • Kontekstbaseret stavning
  • Elevernes tryghed til prøverne
  • Sproglig udvikling i dansk

 

Målgruppen for arrangementet er dansklærere i udskolingen, dansk- og læsevejledere, ledere og forvaltningskonsulenter.