Datainformeret skoleudvikling og dataetiske principper - Odense

Læringskonsulenterne sætter på fem temadage landet over fokus på, hvordan data kan være med til at prioritere og styrke skolens udvikling.

 

Dagene sætter fokus på både datainformerede indsatser helt tæt på den enkelte elev og datainformerede indsatser på skole og kommuneniveau. Som deltager vil du gennem dagen få indsigt i det styringsmæssige, og det organisatoriske, det pædagogiske og det didaktiske arbejde med data.

Odeon - Odeons Kvarter 1 - 5000 Odense - Tlf. 66 14 78 00 - http://odeonodense.dk/