Bordplan

Her kan du se ved hvilket bord, din forening er placeret i salen.

 

Debat

På mødets første dag er der debat efter formandens beretning. For at flest muligt får mulighed for at deltage i debatten, er taletiden for de delegeredes indlæg begrænset til to minutter. Vi anmoder om, at alle bestræber sig på at respektere dette. Hvis du har powerpoints med, der skal vises i salen, skal det afleveres ved indskrivningen på et USB stik.

 

Delegeret

På din plads vil der ligge en kuvert med dit navneskilt og stemmesedler til dig, der har stemmeret. Stemmesedlerne skal bruges i forbindelse med evt. indkomne forslag.

Navneskiltet skal bæres synligt under hele mødet.

 

 

Mødemateriale

Der udsendes ikke materiale med post.

Du kan finde al relevant information om delegeretmødet her eller i app'en (CM Events).

Vejledning til CM Events (LAV VEJLEDNING)

 

Information under mødet

Landbrug & Fødevarer har et sekretariat i foyen. Her kan du henvende dig under hele mødet. Hvis du har spørgsmål, så kontakt Karen Jensen på telefon 3017 8858.

 

Stemmetællere

Der skal være i alt 10 stemmetællere fra familielandbrugs- og landboforeningerne, som skal assistere under evt. valghandling.

 

Taleret

De delegerede samt Primærbestyrelsens medlemmer har taleret på delegeretmødet. Desuden har gæster taleret med dirigentens tilladelse. Tilhørere har ikke taleret.

 

5 gode råd til dig, som vil på talerstolen

  1. Forbered dig – talen må maks. vare 2 min. Overvej grundigt hvad det efterladte indtryk skal være.
  2. Husk, at tænke på relevansen for de andre i salen - det er nemlig også deres tid, du tager. Jo mere relevant jo større chance er der for at dit indlæg brænder igennem.
  3. Få andre til at identificere sig med problemstillingen – så er du nået langt – og dit indlæg vil blive husket langt bedre.
  4. Kill your darlings. Det kan være svært at skære historier til eller skære noget fra – der er meget der kan synes relevant – MEN gå hurtigt til pointen og tal kun om den mest relevante ting.
  5. Tal altid anstændigt om andre – det giver større respekt og gennemslagskraft.

Husk: Man skal ikke fortælle alt det, man gerne vil have, folk skal forstå. Man skal fortælle den ene ting, man vil have, folk skal huske

 

 

 

 

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du hurtigst muligt give besked til din foreningssekretær, der sørger for, at en suppleant kan deltage i stedet.