Demokrati og medborgerskab: Når institutioner og skoler giver børn og unge demokratisk selvtillid

Læringskonsulenterne fra Børne- og Undervisningsministeriet inviterer til konference d. 21. april om, hvordan fagprofessionelle styrker børn og unges demokratiske evner og selvtillid.

 

På konferencen vil professor i ungdomsforskning Noemi Katznelson og forsker i radikalisering og ekstremisme Christer Mattsson give inspiration til arbejdet med at omsætte faglig viden om demokrati og medborgerskab til praksis. Derudover vil der være praksisnær sparring og inspiration fra en række skoler og institutioner, som har arbejdet sammen med læringskonsulenterne om konkrete udfordringer inden for demokratisk dannelse, dialog og fællesskab. På konferencen vil de dele ud af deres erfaringer, og deltagerne vil få mulighed for faglig sparring, drøftelse og at netværke med hinanden.

 

Konferencen bliver afholdt på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg d. 21. april 2020. Programmet kører fra klokken 9.30 til 16.00, og fra klokken 9.00 vil der blive serveret morgenmad og kaffe. Nærmere program for dagen bliver offentliggjort senere.

Tilmelding foregår på dette site, og der er frist for tilmelding er d. 7. april 2020.

 

Vi glæder os til at se jer!

Med venlig hilsen

Læringskonsulenterne