Årsmøde i Dansk Filosofisk Selskab 6.-7. marts 2020

Temaet for årets møde er NATIONALISME OG RATIONALITET, et højaktuelt emne med relevans for mange filosofiske discipliner, eksempelvis erkendelsesteori, bevidsthedsfilosofi, filosofihistorie, etik, metafysik, politisk filosofi, retsfilosofi og pædagogisk filosofi. 

Der vil være foredrag fra to velrenommerede internationale hovedtalere, nemlig prof. Lisa Bortolotti (Dpt. of Philosoophy, University of Birmingham) og prof. Nenad Miscevic (Dpt. of Philosophy, University of Maribor and Central European University, Vienna).

Der vil være specielle sessioner for årets tema, ligesom det også bliver et tema i Danish Yearbook of Philosophy, hvor artikler udvælges efter peer-review. Deadline for artikler 1. januar 2021. Se videre her.

Som vanligt vil der desuden være parallelsessioner for alle filosofiens øvrige hovedområder, hvor de fleste vil kunne finde sig til rette. Der er desuden mulighed for at arrangere og tilmelde særlige parallelsessioner. Arrangørerne håber på et årsmøde med et bredt udsnit af de mange filosofiske diskussioner, der finder sted nu til dags. 

 

Årsmødet er et bredt arrangement for medlemmer af Dansk Filosofisk Selskab, fagfilosoffer fra danske og udenlandske universiteter og gymnasier, filosofistuderende og interesserede i øvrigt.

Kommende årsmøde.

Link til DFS hjemmeside.

 

Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Anni Nielsen (annin@sdu.dk), Lasse Nielsen (lasseni@sdu.dk) eller Nikolaj Nottelmann (nottelmann@sdu.dk)

SDU - Campusvej 55 - 5230 - Odense M - lund@sdu.dk