Diabetes i almen praksis

Stigende incidens af type 2-diabetes og prædiabetes gør dette kursus uhyre relevant. Nye behandlingsmuligheder med fokus på hjerte/kar mortalitet vil blive gennemgået. Forebyggelse og behandling livstilsfaktorer såsom fedme vil blive diskuteret.

 

Formålet med kurset er at give dig en update i behandling af type 2-diabetes. Vi arbejder med en teoretisk og praktisk indgang til behandling i almen praksis. Vi kommer omkring diagnostik, den multimorbide patient, overgang fra peroral behandling til insulin. Ser på den nyeste viden præsenteret med fokus på diskussion af den multimorbide patient. Vi gennemgår diabetesbehandling fra A-Z. Og giver råd om organisering af praksis til håndtering af den stigende mængde kronikere.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dages refusion: Ialt 2 dage

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Kamran Akram, overlæge, ph.d., Copenhagen Diabetes Center Steno

 

Kursusledere

Morten Hovgaard-Sveen, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

2-dages modulkursus

1. kursusdag: 15. marts 2019: Update.

2. kursusdag: 10. maj 2019: Gennemgang af medbragte cases med fokus på implementering af ny viden. Herunder insulin optitrering – vurdering af fødder – komplikationer/hvornår henvise

Overnatning er ikke includeret fra dagen før modulerne.

 

Comwell Roskilde

 

Tilmeldingsfrist

1. februar 2019

 

Pris

Kr. 6.800PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134