Den diagnostiske udfordring

Dette kursus handler om essensen af vores virke som praktiserende læger, hvor vi i mødet med patienten lytter, undersøger, vurderer, fortolker, udreder og stiller diagnoser – eller undlader at gøre det!

 

Kurset søger at stille skarpt på den diagnostiske udfordring, som går i gang i vores første møde med patienten. Indlægsholderne vil på forskellig vis bibringe perspektiver på denne proces. Vi kigger bl.a. på hvordan vi med udgangspunkt i egen faglighed på forskellige måder stiller diagnoser samt på sikkerheden af diagnostiske tests.  Vi ser også på diagnosens betydning i samfundet og hvordan organisationen af praksis har betydning for den diagnostiske proces. Og vi vil desuden diskutere fordele og ulemper ved vores forskellige diagnosticeringsredskaber fra egen forhåndsviden og patientens anamnese til vores anvendelse af parakliniske undersøgelser.

 

Med andre ord: Vi tager et helikopter-perspektiv på den diagnostiske udfordring i almen praksis!

 

Formålet med kurset er overordnet gennem egen refleksion og gruppearbejder at styrke identifikation af alvorlig lidelse, udredning af uspecifikke symptomer og afklaring af komplekse bio-psyko-sociale problemstillinger med samtidig fokus på at undgå overdiagnosticering.

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og gruppediskussioner og der forventes stor deltagerinvolvering.

Det er tale om et 2-dages internatkursus, hvor du har mulighed for at diskutere dagens emner med dine medkursister i en god social ramme.

 

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dage under aftalen for systematisk efteruddannelse med forhøjet refusionstakst.

 

Målgruppe

Praktiserende læger

 

Undervisere

Eksperter indenfor området

 

Kursusledere

Morten Jakobsen, alment praktiserende læge

 

Tid & sted

27. - 28. februar 2019, Hotel Sinatur Frederiksdal, Kgs. Lyngby

Internatkursus - overnatning er incl.

 

Tilmeldingsfrist

1. februar 2019

 

Pris

6.000 kr.PLO Efteruddannelse * Kristianiagade 12 * 2100  København Ø * Tel 35448134