Dialogmøde om styrker og svagheder ved de nationale test - Gistrup

Undervisningsministeriet inviterer til dialogmøder forud for gennemførelsen af evalueringen af de nationale test.

 

Formålet med dialogmøderne er at give lærere, skoleledere og pædagogisk personale, kommunale konsulenter eller forvaltningsmedarbejdere mulighed for at bidrage med erfaringer med de nationale test forud for den evaluering, der skal igangsættes.

 

Møderne skal skabe rum for at drøfte styrker og svagheder ved de nationale test og dermed give input til rådgivningsgruppen og evalueringen.

 

Opsamlingen på dialogmøderne er et vigtigt bidrag til den rådgivningsgruppe, som undervisningsministeren har nedsat i forbindelse med evalueringen af de nationale test. Tilbagemeldingen fra dialogmøderne vil indgå i rådgivningsgruppens videre drøftelser om udarbejdelsen af deres anbefalinger til Undervisningsministeriet.

 

Gistrup Skole - Hadsundvej 406 - 9260 Gistrup - Tlf. 99 31 93 30 - http://gistrup-skole.skoleporten.dk/sp