Dansk Selskab for Børnesundhed (DSfB)

Årsmødet afholdes 12. september 2019. 

 

Deltagere:
Alle med interesse for området er meget velkomne! Informér gerne I jeres netværk!

Hvis nogen vil holde et lille oplæg om noget f.eks. spændende kommunale projekter mm, er I også velkomne, men kontakt os lige inden, så vi kan drøfte det. I må også meget gerne medbringe div. materiale (årsrapporter,  vejledninger, brochurer mm., så vi kan bruge pauser mv. til at udveksle erfaringer.

  

Prisen er kun 600,00 kr. for medlemmer af selskabet, og for ikke medlemmer 900,00 kr. 

Den efterfølgende middag er ikke inkluderet i prisen.

Alle må være med til middag uanset om de er medlemmer af selskabet.

 

Kontakt vedrørende oplæg eller andet i programmet: Tine Keiser-Nielsen tkn@rudersdal.dk

 

Kontakt vedrørende evt. problemer med tilmelding og betaling til Ole Refstrup administration@dsff.dk eller 2290 5473

 

Dansk Selskab for Børnesundhed c/o Dansk Selskab for Folkesundhed - Svenstrupvænget 5 E - 5260 - Odense S - 2290 5473 - administration@dsff.dk