DIF-turneringen 2017/2018

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til

2017-18 DIF Turnering Riffel 10 m 

 

Deltagere

Alle foreninger der er medlemmer af Dansk Skytte Union kan kvalificere sig til at deltage med et eller flere hold af 3 skytter. Se nedenfor hvem der er kvalificeret i indeværende sæson.

 

Hold

Der kan deltage op til 8 hold hvert år. Hvis flere hold tilmelder sig, vil disse skulle kvalificere sig til at skyde næste års DIF turnering gennem Danmarks-/Hjemmebaneturneringen – se yderligere i reglement for DIF turneringen.

 

Turneringen afvikles over så få weekender som muligt i samarbejde med de deltagende foreninger, og således hver forening så vidt muligt afholder en hjemmebanerunde, hvor de står for det praktiske omkring turneringen inkl. forplejning uden udgift for Riffelsektionen. Alle runder skal afvikles på elektroniske baner, hvorfor foreninger som ikke har råderet over elektroniske baner må leje sig ind i foreninger som har dette til rådighed.

 

Riffelsektionen anbefaler, at der er en officiel dommer tilstede ved hver stævnerunde. Alle hold mødes indbyrdes én gang i løbet af den ordinære turnering.

 

Når den ordinære turnering er afsluttet, mødes alle hold til et finalestævne, hvor der uddeles DIF medaljer til nr. 1 og riffelsektionens medaljer til nr. 2 og 3. Se reglementet for yderligere info.

                           

Antal skud

Der skydes 60 skud og der skydes på elektronisk anlæg.

 

Protester

Er der en officielle dommer tilstede, afgør denne alle protester. I øvrige tilfælde, fremsendes evt. protester til Turneringslederen.

                           

Turneringsregler

Findes på http://skytteunion.dk/riffel/staevner-og-turneringer/dif-turnering-10m/

 

Kvalificerede hold fra sidste sæson

Trehøje, Særslev, BPI 1, Aalborg, Viborg, BPI 2, ÅRK og Ølstykke

 

Tilmelding

Tilmelding skal forgå via tilmeldingsmenuen her på sidenSnarest og senest d. 4. oktober 2017.

 

Beløbet betales under tilmelding med betalingskort eller Mobilepay eller ved at vælge fakturabetaling. Faktura sendes løbende og senest efter tilmeldingsfristen.

 

Pris for deltagelse er 1700 kr. pr. hold inkl. afslutning med indtil 4 skytter.

                           

Nye hold der ønsker at deltage, skal meddele dette til stævnelederen, og samtidig tilmelde sig hjemmebaneturneringen. Der er ikke ekstra indskud for dette.

                           

Tilmeldingen er først gældende når beløbet er betalt og registreret.

                           

Turneringsplanen udarbejdes efter endt tilmelding.

 

Ved finalestævnet vil der være medaljeoverrækkelse samt spisning.

 

Turneringsleder

Peter Hansen tlf. 81612831 eller 41324851.

Mail: p.hansen@mil.dk

 

Med venlig hilsen

Dansk Skytte Union

Riffelsektionen 10m udvalget

Peter Hansen

Dansk Skytte Union

Idrættens Hus |  Brøndby Stadion 20 |  2605 Brøndby

Tlf.: 43 26 23 52 | Email: info@skytteunion.dk

 

www.skytteunion.dk | DSkyU på FacebookDSkyU på Instagram | DSkyU på Twitter