Compak Sporting Dommeruddannelse i København

KURSET ER UDSOLGT. ER DU INTERESSERET I AT DELTAGE PÅ ET FREMTIDIGT KURSUS, SÅ SKRIV DIG PÅ VENTELISTE TIL DETTE KURSUS VIA TILMELDINGSSIDEN ELLER SEND EN MAIL TIL NIELS.PAGEL.JENSEN@SKYTTEUNION.DK, SÅ FÅR DU BESKED, NÅR TILMELDINGEN ÅBNER TIL NÆSTE COMPAK SPORTING DOMMERKURSUS (opdateret 11/2-2020 af Niels, udviklingskonsulent, Dansk Skytte Union) 

 

 

I forbindelse med Danmark afholder sit første internationale grand prix, afholder vi nu for første gang et nationalt dommerkursus.

 

Internationalt nyder dommerne stor respekt, og vi ønsker med dette kursus at skabe en ny kultur for dommergerningen ved stævner i Danmark.

 

Tid: Lørdag 29. februar 2020 kl. 9-16.
Morgenbrød fra 8.30.  

 

Sted: KFK, Selinevej 9, 2300 København S

 

Formål

Uddanne dommere til nationale compak sporting-stævner, der både kender reglerne og handler efter reglerne for at sikre velafholdte og fair konkurrencer. Desuden er formålet at kvalificere nationale dommere til at blive indstillet til at tage internationalt kursus.

 

Dit udbytte af kurset

  • Du bliver dommer i compak sporting på nationalt niveau ved bestået prøve
  • Kende reglerne grundigt
  • Evne til at handle og dømme efter reglerne til stævner
  • Bedre forståelse for reglerne og kodeks og selv handle derefter som skytte

Indhold, form og prøve

Kursets emner er bl.a. regelsættet, dommerens virke, konkurrenceafvikling og de klassiske dommerfejl. Dommerkurset indeholder praktiske øvelser på banen og teori indendørs ved storskærmen. En skriftlig prøve skal bestås med min. 36 rigtige af 40 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte krydser eller skrive et kort svar. Alle deltagere får individuel feedback på deres prøveresultat samt på den praktiske del.

 

Tilmelding, pris og rabat

Tilmelding via menuen på siden senest 25. februar kl. 12.00. Max. 10 deltagere.

Alle tilmeldinger skal gå gennem dette tilmeldingssystem. I tilfælde af tekniske spørgsmål til tilmeldingen kontaktes Dansk Skytte Unions kontor, info@skytteunion.dk.

 

Kursusprisen: 250 kr. inkl. materialer, duer og forplejning (frokost, kaffe, frugt)

 

 

Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse. Læs mere her.
Husk, at alle med Støttekortet får 100,- rabat på træner- og lederuddannelse. Læs mere her.

 

Målgruppe og forventninger til deltagerne

Personer, der ønsker at virke som dommere i compak sporting til nationale stævner. Forståelse og kendskab til disciplinen er en forudsætning. Det er en forudsætning for at deltage at kunne læse og forstå reglerne på enten engelsk eller fransk. Kurset er på dansk.

Forbered dig på at deltage aktivt og være parat til at tage del i de praktiske øvelser – så lærer du mest. Kurset er kun for medlemmer af en af Dansk Skytte Unions medlemsforeninger.

 

Undervisere: Thomas Stark og John Hansen

 

Materialer

Reglerne læses på forhånd og medbringes udskrevet eller elektronisk. Find reglerne på: www.fitasc.com/fr/content/10

 

Medbring selv

Hvad du normalt ville have med på skydebanen, inkl. våben, ammunition (25 stk.), skydebriller, høreværn og tøj efter forholdene. En del af kurset er teoretisk og foregår i klubhuset.

 

Afbud 

Ved afbud refunderes deltagergebyr ikke. Pladsen kan sælges til anden dommer til maksimalt den oprindelige pris, compaksportingtilmelding@skytteunion.dk kontaktes med navn og kontaktinfo på ny deltager.

 

Afbud skal altid meddeles, også selvom det ikke lykkes at finde ny aftager.

 

Ved annullering af fejlagtig dobbelttilmelding opkræves 100,- i administrationsgebyr pr. tilmeldt, resten refunderes op til en uge før uddannelsen. 

 

Spørgsmål

Ved spørgsmål, ønske om at få besked om kommende kurser eller bestilling af kursus til afholdelse i din klub, kontakt venligst Dansk Skytte Unions udviklingskonsulent på niels.pagel.jensen@skytteunion.dk | 60958241

 

Dommerkurset er adgangsgivende til det internationale kursus.

 

Vel mødt!