Dommeruddannelse

Dansk Skytte Union inviterer til

ISSF National dommeruddannelse

Riffel eller pistol

2.-4. november 2018 på Sjællands Odde

 

Flere dommere lokalt vil styrke både din foreningen, jeres træning og stævner. Ved at bestå dommeruddannelsen opnås national ISSF-dommerlicens (C-licens) for enten riffel eller pistol med mulighed for at virke som dommer ved DM’er og stævner i Danmark. Som nyuddannet dommer vil du blive klædt på til gerningen og hjulpet i gang. Til gengæld forventes du som dommer at være med til at løfte kvaliteten af de danske ISSF-konkurrencer.

 

Dommergerningen

Som uddannet og aktiv dommer vil du fremgå af dommerudvalgets liste med mulighed for at blive kontaktet af stævnearrangører. Vilkår for at virke som dommer aftales med det enkelte stævne.

Med national dommerlicens vil du trygt med fagligheden i orden kunne håndtere konkurrencesituationer og være i stand til at sikre reglerne følges til glæde for både kammerater og hele skydesporten.

 

Målgruppe for dommeruddannelsen

Primær: Personer, der ønsker at virke som dommere og ønsker stor indsigt i reglerne for at bidrage til stævner og DM.

Sekundær: Skytter, der for egen skydekarrieres skyld ønsker et indgående kendskab til reglerne.

 

Program

Fredag d. 2. november kl. 16.00: Uddannelsesstart.

Søndag d. 4. november kl. 16: Tak for denne gang og tillykke med din beståede dommeruddannelse.

Weekenden vil veksle mellem fællesundervisning, gruppearbejde, selvstændig opgaveskrivning og undervisning opdelt for riffel og pistol. Forvent en intensiv og lærerig weekend med ligesindede.

 

Tilmelding

Tilmelding inden 22. oktober via menuen her på siden.

Pris 2.100 kr.

Det er muligt at søge kommunen om tilskud, læs mere her og kontakt udviklingskonsulenten for hjælp.

Husk, at alle med Støttekortet får 100,- rabat på træner- og lederuddannelse. Læs mere her.

 

Der vil være mulighed for at arrangere samkørsel og sikre billig/gratis transport.

 

Overnatning og forplejning

Uddannelsen kører som internat med overnatning og forplejning på kursusstedet og inkluderet i prisen. Det er muligt at tilvælge enkeltværelse til en merudgift på 400 kr.

 

Opgaver og hjemmeopgave

Opgaverne har stor pædagogisk effekt og sikrer, at du lærer stoffet grundigt.

 

Undervisere

Fællesdel og riffeldel: Jane Mønster og René Mønster, begge international A-licens.

Pistoldel: Karen Hansen, international B-licens.

 

Næste dommeruddannelse

Kan du ikke deltage 2.-4. nov., men ønsker besked om næste uddannelse, så kontakt udviklingskonsulenten og kom på venteliste. Jo længere venteliste, før kommer næste kursus.

 

Med venlig hilsen

Dommerudvalget

Dansk Skytte Union

Idrættens Hus |  Brøndby Stadion 20 |  2605 Brøndby

Tlf.: 43 26 23 52 | Email: info@skytteunion.dk

 

www.skytteunion.dk | DSkyU på FacebookDSkyU på Instagram | DSkyU på Twitter